про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості у січні - серпні 2022 року

 Впродовж січня - серпня 2022 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 2362 безробітних, що на 842 безробітних менше ніж у січні - серпні 2021 року. Серед загальної чисельності безробітних –70,9% (1676) складали жінки,  24,3 % (575) - молодь до 35 років, 55,9% (1321) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 185 осіб з числа вивільнених громадян (звільнені у звязку зі скороченням, реорганізацією, ліквідацією підприємств, установ, організацій). 

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з вищою освітою -44,3%, загальну середню освіту мали 34,3% безробітних, професійно-технічну освіту - 21,4 %. 

Станом на 01.09.2022 в центрі зайнятості зареєстровано 909 безробітних, що на 103 безробітних більше, ніж станом на 01.09.2021.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних 666 осіб - жінки, 191 – молодь у віці до 35 років, 87 осіб має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 495 осіб проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець серпня 2022 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 72 безробітних,

Професіонали – 56,

Фахівці – 112,

Технічні службовці – 75,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 255,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства  9,

Кваліфіковані робітники з інструментом  60,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 106,

Найпростіші професії та особи без професії  - 164.

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 884 вакансії, їх подали  210 роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 21,5% (190) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої – у 73,1% (646), більше середньої заробітної плати – у 5,4% (48) вакансій; 23 вакансії подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.09.2022 становив 8635,20 грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 12 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 477 вакансій, рівень укомплектування становить 54,0%. 

Кількість претендентів на одну вакансію - 8 осіб. 

Станом на 01.09.2022 в центрі зайнятості зареєстровано 108  актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець серпня 2022 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 9 вакансій,

Професіонали –51,

Фахівці –20,

Технічні службовці – 2,

Працівники сфери торгівлі та послуг -6,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 0

Кваліфіковані робітники з інструментом - 7

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 10,

Найпростіші професії та вакансії для осіб без професії  - 3.

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 559 незайнятих громадян, в тому числі 294 осіб, що мали статус безробітного, з них 6 осіб працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (з них 1 особа – мешканець сільської місцевості).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді склала 162 календарних дня.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 103 календарних дня.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 162 безробітних  (з них 157 осіб - мешканці сільської місцевості). 

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом звітного періоду статус безробітного мали 63 особи з інвалідністю, в т.ч. 23 особи проживали у сільській місцевості, 1 особа приймала участь у роботах тимчасового характеру, 1 особа проходила навчання, 4 особи  працевлаштовано. База даних налічувала 16 вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Станом на 01.09.2022 в центрі зайнятості перебуває 32 безробітних з інвалідністю.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 122 безробітних (в т.ч. 89 осіб – мешканці сільської місцевості).

Ринок праці.jpg