про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості у січні - липні 2022 року

 Впродовж січня - липня 2022 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 2268 безробітних, що на 828 безробітних менше ніж у січні - липні 2021 року. Серед загальної чисельності безробітних –70,6% (1603) складали жінки,  24,2 % (549) - молодь до 35 років, 56,4% (1280) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 180 осіб з числа вивільнених громадян (звільнені у звязку зі скороченням, реорганізацією, ліквідацією підприємств, установ, організацій). 

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з вищою освітою -44,4%, загальну середню освіту мали 34,5% безробітних, професійно-технічну освіту - 21,1 %. 

Станом на 01.08.2022 в центрі зайнятості зареєстровано 1077 безробітних, що на 201 безробітного більше, ніж станом на 01.08.2021.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних 788 осіб - жінки, 236 – молодь у віці до 35 років, 101 особа має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 622 особи проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець липня 2022 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 81 безробітний,

Професіонали – 60,

Фахівці – 142,

Технічні службовці – 83,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 321,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства  11,

Кваліфіковані робітники з інструментом  62,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 128,

Найпростіші професії та особи без професії  - 189.

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 757 вакансій, їх подали  196 роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 19,7% (149) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої – у 74,4% (563), більше середньої заробітної плати – у 6% (45) вакансій; 18 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.08.2022 становив 8715,90 грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 12 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 385 вакансій, рівень укомплектування становить 50,9%. 

Кількість претендентів на одну вакансію - 12 осіб. 

Станом на 01.08.2022 в центрі зайнятості зареєстровано 91  актуальну вакансію.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець липня 2022 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 7 вакансій,

Професіонали –37,

Фахівці –19,

Технічні службовці – 3,

Працівники сфери торгівлі та послуг -2,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 0

Кваліфіковані робітники з інструментом - 6

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 13,

Найпростіші професії та вакансії для осіб без професії  - 4.

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 461 незайнятого громадянина, в тому числі 250 осіб, що мали статус безробітного, з них 4 особи працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (з них 1 особа – мешканець сільської місцевості).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді склала 155 календарних днів.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 95 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 162 безробітних  (з них 157 осіб - мешканці сільської місцевості). 

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом звітного періоду статус безробітного мали 57 осіб з інвалідністю, в т.ч. 21 особа проживала у сільській місцевості, 1 особа приймала участь у роботах тимчасового характеру, 1 особа працевлаштована. База даних налічувала 16 вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Станом на 01.08.2022 в центрі зайнятості перебуває 36 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 1.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 119 безробітних (в т.ч. 88 осіб – мешканці сільської місцевості).

2 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду, ( мешканці сільської місцевості).

 

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 3283 особи, 2155 з яких безробітні, в т.ч. 1524 жінки, 516 осіб з числа молоді, 205 осіб, що мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 3196 профінформаційні послуги, 3620 профконсультаційні послуги (в т.ч. 251 послугу із застосуванням психодіагностики, 72 послуги з профвідбору).

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводилась спільно з управліннями освіти. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 402 учня.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам 

Мали статус безробітного 77 осіб з числа зареєстрованих  переселенців, 3 особи проходили навчання, 3 особи брали участь у роботах тимчасового характеру, 14 осіб працевлаштовано. Продовжують перебувати 44 безробітних з даної категорії.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 23 демобілізованих учасника  АТО, з них звернулося у звітному періоді 6 осіб, 12 осіб працевлаштовано. Продовжують перебувати 3 безробітних з даної категорії.

Допомога по безробіттю

Протягом звітного періоду 2124 безробітних отримували допомогу по безробіттю. На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 879 безробітних, що на 240 осіб більше, ніж станом на 01.08.2021. Середній розмір допомоги по безробіттю у липні склав 3719,60 грн. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. (на період карантину розмір цієї допомоги збільшено і встановлено у розмірі 1000,00 грн.). Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 9750,00 грн.5e79d44d5b52e233558715.jpg