УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                            Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Босаку Володимиру Сергійовичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, площею 1,5 га, в масиві «Романівка», ділянка №35, яка знаходиться на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту)

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р.  1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання Босака Володимира Сергійовича ,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр України Босаку Володимиру Сергійовичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,5 га, із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення, яка розташована в масиві «Романівка», ділянка №35, на території Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області. (за межами населеного пункту).

 2. Рекомендувати гр Босаку Володимиру Сергійовичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення проекту  землеустрою   на земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних   відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

«____»__________  2021  року

       

 №   ­­­­______ -VIII

 

 

 

 

                                                                     УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                            Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Кравець Андрію Івановичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, площею 1,82 га, в масиві №1а, ділянка №59, яка знаходиться на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту с.Великомар'янівка)

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р.  1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання Кравець Андрія Івановича,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Кравець Андрію Івановичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,82 га, із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення, яка розташована в масиві №1а, ділянка №59, на території Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області. (за межами населеного пункту).

 2. Рекомендувати гр Кравець Андрію Івановичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення проекту  землеустрою   на земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

   4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних   відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

«____»__________  2021  року

       

 №   ­­­­______ -VIII

 

 

                                                                        УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                            Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Білоус Ларисі Іванівні щодо відведення земельної ділянки Площею 1,0 га  безоплатно у власність для  ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в масиві «Маразліївка-1», ділянка 113а на території    Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту)

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р.  1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання Білоус Лариси Іванівни,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Білоус Ларисі Іванівні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність цільове призначення 01.03.-для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,00 га, із земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення, яка розташована в масиві «Маразліївка-1», ділянка 113а на території Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району  Одеської області. (за межами населеного пункту).

 2. Рекомендувати гр Білоус Ларисі Іванівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення проекту  землеустрою   на земельну ділянку.

 3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних   відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

  Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

«____»__________  2021  року

       

 №   ­­­­______ -VIII

 

 

 

                                                                                                   

                                                                               

                                                                            УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  гр.України Маслаковій Тетяні Олексіївні щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) із земель сільськогосподарського призначення колишнього КСГП «Маразліївське»   Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області  для передачі безоплатно у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

  Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.15,22, 25,81,116 Земельного Кодексу України , Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст.ст. 7,13,20.22,25,55 Закону України « Про землеустрій», ст.1-3,5 Закону України « Про порядок виділення в натурі

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі рішення Білгород-Дністровського міськрайсуду (справа № 495/3291/16-ц від 12 травня  2016 року),  беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши  заяву Маслакової Т. О., Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. України Маслаковій Тетяні Олексіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  із земель сільськогосподарського призначення колишнього КСГП «Маразліївське», площею 3,8921 га, кадастровий номер: 5120884200:01:002:0352, цільове призначення 01.01-.для ведення товарного сільськогосподарського виробництва яка розташована на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської  області (за межами населеного пункту).

        2. Передати громадянці України  Маслаковій Тетяні Олексіївні безоплатно у приватну власність земельну  ділянку  загальною площею 3,8921 га, кадастровий номер: 5120884200:01:002:0352,, цільове призначення 01.01-.для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель сільськогосподарського призначення колишнього КСГП «Маразліївське», на території Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту).

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

    4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

         Маразліївський    сільський  голова                                                                   В.О. Топор

        с.  Маразліївка

«____»_________  2021  року 

 №   ­­­­______ -VIII

 

 

 

 

 

 

                                                               УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

 гр. України Коваленко Наталії Георгіївні

 для ведення особистого селянського 

 господарства за адресою: масив №18а,ділянка №15

 на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,   Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Коваленко Наталії Георгіївни, Маразліївська сільська рада

       В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність гр. України Коваленко Наталії Георгіївні загальною площею 1,5 га, кадастровий номер: 5120884200:01:001:0800, . цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована масив №18а, ділянка №15 на території  Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту)

  2. Передати громадянці України  Коваленко Наталії Георгіївні безоплатно у приватну власність земельну  ділянку  загальною площею 1,5 га, кадастровий номер 5120884200:01:001:0800, цільове призначення 01.03- для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка розташована на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту).

3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з       

моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

          Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

 «____»  _________  2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

 

                                                               УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність

 гр. України Дронівій Тетяні Федорівні

 для ведення особистого селянського 

 господарства за адресою: масив №30, ділянка №22,

 на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 (за межами населеного пункту с. Великомар'янівка)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,   Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Дронівої Тетяни Федорівни, Маразліївська сільська рада

       В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність гр. України Дронівій Тетяні Федорівні загальною площею 1,6 га, кадастровий номер: 5120881600:01:001:0241, . цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована масив №30, ділянка №22 на території  Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту)

  2. Передати громадянці України  Дронівій Тетяні Федорівні безоплатно у приватну власність земельну  ділянку  загальною площею 1,6 га, кадастровий номер 5120881600:01:001:0241,цільове призначення 01.03- для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка розташована  масив №30, ділянка №22 на  території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту).

3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з       

моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

          Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

 «____»  _________  2021  року   

                                                                           

№________  -VIII