TSIGN 

 

                                                               УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянці України Ткаченко Олександра Семеновича

 для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 (в межах населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,   Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Ткаченко Олександра Семеновича, Маразліївська сільська рада

       В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність гр. України Ткаченко Олександра Семеновича загальною площею 1,4 га, кадастровий номер: 5120888200:01:002:0857, . цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території  Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області (в межах населеного пункту)

  2. Передати громадянці України  Ткаченко Олександра Семеновича безоплатно у приватну власність земельну  ділянку  загальною площею 1,4 га, кадастровий номер 5120888200:01:002:0857, цільове призначення 01.03- для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. яка розташована на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області (в межах населеного пункту).

3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з       

        моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

      Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

 «____»  _________  2021  року   

                                                                            

№________  -VIII        

 

TSIGN

 

                                                            УКРАЇНА

                                                    Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

   Про затвердження проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки у власність

 громадянці України Ромащук Галині Миколаївні

 для ведення особистого селянського 

 господарства на території Маразліївської сільської

 ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 (в межах населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,   Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113 , Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Ромащук Галини Миколаївни, Маразліївська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність гр. України Ромащук Галини Миколаївни загальною площею 1,4 га, кадастровий номер: 5120888200:01:002:0856, . цільове призначення  01.03 –для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території  Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області (в межах населеного пункту)

   

   2. Передати громадянці України  Ромащук Галини Миколаївни безоплатно у приватну власність земельну  ділянку  загальною площею 1,4 га, кадастровий номер 5120888200:01:002:0856, цільове призначення 01.03- для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. яка розташована на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області (в межах населеного пункту).

 

  3. Рекомендувати зареєструвати право власності на земельну ділянку, яке виникає з моменту державної реєстрації цього права  (стаття 125 Земельного кодексу України).                         

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

          Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

 «____»  _________  2021  року   

                                                                           

№________  -VIII        

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок надання  земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності на території Маразліївської сільської ради

     Положення про виділення вільних земельних ділянок  для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про статус ветерані війни, гарантії їх соціального захисту» регулює порядок виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради.

          Це Положення розроблене і буде використовуватися при умові наявності на території  Маразліївської сільської ради вільних земельних ділянок, які відповідно до вимог чинного законодавства  можуть бути надані громадянам для ведення особистого селянського господарства.    Основною метою запровадження Положення є створення рівноправних та прозорих умов виділення земельних ділянок для   ведення особистого селянського господарства, використання їх за цільовим призначенням, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями, задоволення потреб територіальної громади селища та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

 

1.Загальні положення

1.1. Отримання земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства мають право усі громадяни України, але переважне право на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається, громадянам, які постійно проживають та зареєстровані на території Маразліївської сільської ради впродовж останніх п’яти років.

1.2. Земельні ділянки для  ведення особистого селянського господарства надаються на території Маразліївської сільської ради за умови наявності вільних земельних ділянок  у відповідності до чинного законодавства.

1.3. Надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Маразліївської сільської ради здійснюється виключно у порядку черговості, враховуючі заяви, які подані до затвердження цього Положення.

1.4. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для ведення особистого селянського господарства, встановлюються селищною радою у відповідності з генеральним планом, потребами та наявністю вільних земельних ресурсів, але не більше норм, передбачених чинним законодавством.

1.5. Дозвіл на право отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  надається сесією Маразліївської сільської радою. 

  1. Облік громадян

2.1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються громадянам України,  які перебувають на обліку.

2.2. Заяви (додаток №2) на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подаються до Маразліївської сільської ради, яка приймає і реєструє їх.

 До заяви додаються:

  • копія паспорта заявника;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника       податків (за наявності);
  • документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки (за наявності).
  • графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

У разі відсутності одного з обов’язкових додатків до заяви, селищна рада має право не розглядати дану заяву, а сама заява вважається не поданою.

2.3. Прийом заяв з доданими документами громадян, які бажають отримати земельну ділянку для   ведення особистого селянського господарства, здійснюється відповідальною особою Маразліївської сільської ради.

2.4. Реєстрація заяв ведеться шляхом внесення інформації до Книг обліку заяв громадян для виділення земельної ділянки на території Маразліївської сільської ради.

2.5. У паперовому вигляді книга повинна бути прошнурована у спосіб, що унеможливлює роз’єднати без порушення цілісності, пронумерована,  підписана  головою селищної ради та скріплена печаткою ради. Після закінчення книги заводиться нова, а нумерація продовжується наступним номером згідно валової нумерації.

2.6. Облік громадян на отримання земельної ділянки здійснюється під громадським контролем.

2.7. На підставі поданих заяв формуються вищевказані книги за відповідним співвідношенням:

– одержання земельних ділянок на загальних підставах ;

– першочергового одержання ;

При відсутності черг бажаючих на отримання земельної ділянки, постійна комісія  Маразліївської сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою має право рівномірно розподілити земельні ділянки між чергами, які претендують на земельні ділянки.

2.8.Право на першочергове надання земельної ділянки мають:

– учасники бойових дій; учасники АТО(ООС), учасники війни;

– інваліди війни та прирівняні до них особи;

– сім’ї загиблих військовослужбовців у зоні АТО;

– багатодітні сім’ї;

– ліквідатори, які працювали на Чорнобильській АЕС;

– діти-сироти.

В загальний облік громадян для одержання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства включаються:

– громадяни, які згідно законодавства мають право на пільги, але вже мають у власності земельні ділянки отримані будь-яким шляхом, крім безоплатної передачі у власність земельної ділянки;

2.9. Документи, на основі яких громадяни ввійшли в списки для одержання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства повинні поновлюватись громадянином кожні 2 роки з дня включення їх в загальний список. У випадку не поновлення документів у вказаний термін земельна ділянка такому громадянину не виділяється.

У випадку не поновлення вказаних документів протягом 3-х років громадянин виключається зі списку.

2.10. Після внесення інформації до Книги обліку заяв громадян для виділення земельної ділянки на території Маразліївської сільської ради заявнику надається письмове повідомлення про взяття на облік із зазначенням дати та порядкового номера в черзі, та із роз’ясненням вимог пункту 2.9 цього Положення.

2.11. Зняття з черги відбувається після отримання громадянином документа, який би засвідчував його право власності на земельну ділянку. Також зняття з черги відбувається у зв’язку з невиконанням пункту 2.9 цього Положення (автоматично без повідомлення заявника); в разі отримання відповідної заяви про виключення з обліку або в разі наявності документа про смерть заявника.

2.12.  Списки громадян, які перебувають на обліку для отримання земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства мають загальний доступ.

2.13. Контроль за станом обліку здійснюється депутатами Маразліївської сільської ради.

3. Умови щодо надання земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства

3.1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються  заявникові один раз (згідно з ст. 116 Земельного Кодексу України) з урахуванням даних щодо наявності або відсутності земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації або отриманої у власність в іншому порядку, шляхом укладання цивільно-правових угод.

3.2. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для   ведення особистого селянського господарства надається рішенням Маразліївської сільської ради терміном на 1 рік.

3.3. Громадяни, які не бажають отримати запропоновану земельну ділянку мають право відмовитись від неї шляхом подання відповідної заяви на ім’я Маразліївського сільського голови.

3.4. Земельна ділянка, що передається у власність в порядку безоплатної приватизації для   ведення особистого селянського господарства передається без інженерних комунікацій (водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання.). Підведення інженерних комунікацій здійснюється власником земельної ділянки самостійно за власний рахунок.  

3.5. Приступати до освоєння земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

3.6. В разі не оформлення права на землю  протягом двох років з дня прийняття селищною радою рішення про виділення земельної ділянки, а також використання земельної ділянки не за цільовим призначенням Маразліївської сільської рада має право скасувати рішення про виділення земельної ділянки за рекомендацією постійної комісії  Маразліївської сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою.

3.7. У разі необґрунтованої відмові від запропонованої земельної ділянки під ведення особистого селянського господарства громадян автоматично переноситься у кінець черги. До необґрунтованої відмови належить:      

- розташування земельної ділянки,

- площа земельної ділянки,

- конфігурація земельної ділянки.                           

 

4.Прикінцеві положення.

4.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження на сесії Маразліївської сільської ради.

4.2. Подані до набрання чинності цим Положенням заяви про виділення земельних ділянок для   ведення особистого селянського господарства підлягають перегляду, впорядкуванню та взяття їх на облік у порядку, встановленому цим Положенням. З цією метою сільський голова та постійна комісія  Маразліївської сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою у місячний термін від прийняття цього Положення повідомляє усіх заявників і зобов’язує їх протягом місяця з дня отримання повідомлення поновити заяви та документи відповідно до цього Положення. Взяття на облік громадян, які подали нові заяви здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням, за датою реєстрації їх первинних заяв про виділення земельної ділянки (первинні заяви повинні зберігатися у матеріалах облікової справи заявника).

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Маразліївської сільської ради.

 Маразліївський сільський голова                                                     Топор В.О.

          с.  Маразліївка

 «____»  _________  2021  року   

                                                                           

        №________  -VIII        

TSIGN

 

                                                                                   УКРАЇНА

                                                 Маразліївська сільська рада

                               Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

  Про затвердження технічної документації із землеустрою

 гр. України  Яворському Івану Івановичу

 щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості)  для будівництва і

 обслуговування житлового будинку, господарських будівель

 і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою:

 село Маразліївка, вулиця Виноградна  № 9, Білгород-Дністровський район,

 Одеська область

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125,186 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Яворського Івана Івановича, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою гр. України Яворському Івану Івановичу щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,25 га, кадастровий номер: 5120884200:02:002:0015, яка знаходиться за адресою: село Маразліївка, вулиця Виноградна  № 9, Білгород-Дністровський район, Одеська область

   2. Передати гр. України Яворському Івану Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку  загальною площею 0,25 га, кадастровий номер: 5120884200:02:002:0015, цільове призначення 02.01- Для  будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться за адресою: село Маразліївка, вулиця Виноградна  № 9, Білгород-Дністровський район, Одеська область

3. Право   власності на земельну   ділянку   виникає з моменту державної реєстрації цього права (стаття 125 Земельного кодексу України).

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування ,планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток  історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І.В.)

         

         Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

«____»_________ 2021  року

 

№______- VIIІ

 

 

 

TSIGN

                                                                  

 

 

                                                                 УКРАЇНА

                                                 Маразліївська сільська рада

                               Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

  Про затвердження технічної документації із землеустрою

 гр. України  Веселовій  Олександрі Гаврилівні

 щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки

 в натурі (на місцевості)  для будівництва і

 обслуговування житлового будинку, господарських будівель

 і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою:

 село Маразліївка, пров. Миру  № 2, Білгород-Дністровський район,

 Одеська область

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125,186 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр Веселової  Олександри Гаврилівни, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою гр. України Веселовій  Олександрі Гаврилівні щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості)  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,25 га, кадастровий номер: 5120884200:02:001:0028, яка знаходиться за адресою: село Маразліївка, пров. Миру  № 2, Білгород-Дністровський район, Одеська область

   2. Передати гр. України Веселовій  Олександрі Гаврилівні безоплатно у власність земельну ділянку  загальною площею 0,25 га, кадастровий номер: 5120884200:02:001:0028, цільове призначення 02.01- Для  будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови, яка знаходиться за адресою: село Маразліївка, пров. Миру  № 2, Білгород-Дністровський район, Одеська область

3. Право   власності на земельну   ділянку   виникає з моменту державної реєстрації цього права (стаття 125 Земельного кодексу України).

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування ,планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток  історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І.В.)

         

         Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

«____»_________ 2021  року

 

№______- VIIІ

 

TSIGN

 

                                                               УКРАЇНА

                                                Маразліївська сільська рада

                                  Білгород-Дністровський район Одеська область

                                               Р І Ш Е Н Н Я  (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою гр .України Герасимовій Ілоні Василівні щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка),  яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118,119, 121 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 16 листопада 2020 р. № 1113, Закону України  № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши клопотання Герасимової Ілони Василівні,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою  гр Герасимовій Ілоні Василівні щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка),із земель житлової та громадської забудови, орієнтовною площею 0,25 га,  яка розташована за адресою: село Монаші, вул. Механізаторів, № 6 на території Маразліївської сільської  ради Білгород-Дністровського району Одеської області ( в межах населеного пункту)

 2. Рекомендувати гр Герасимовій Ілоні Василівні звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення проекту  землеустрою   на земельну ділянку.

 3. Розроблений  у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

 

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних      відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

           Маразліївський    сільський  голова                                                 В.О. Топор

 

 с.  Маразліївка

 

 «___»________  2021  року       

№   ­­­­______ -VIII