УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (із зміною цільового призначення) гр. Григоренко Світлані Костянтинівні та іншим (всього 4 чоловіка) для ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Маразліївська сільська рада (за межами населеного пункту с. Широке)

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121, 125, 126  Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення  на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району  Одеської області, сесія  Маразліївської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Григоренко Світлані Костянтинівні та іншим (всього 4 чоловіка) для ведення особистого селянського господарства змінивши цільове призначення з 16.00- землі запасу (земельні ділянки кожної категорії не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 – (для ведення особистого селянського господарства) з подальшою передачею громадянам згідно списку у власність на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району  Одеської області

1. Григоренко Світлана Костянтинівна                5120888200:01:001:0652    площа – 1,5 га;

2. Григоренко Юрій Іванович                               5120888200:01:001:0649    площа – 1,5 га;

3. Одинець Любов Наумівна                                 5120888200:01:001:0648    площа – 2,000 га;

4. Мудряк Борис Іванович                                     5120888200:01:001:0644    площа – 2,000 га  

   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

       Маразліївський сільський голова                                                                   В.О. Топор

 

 

       с.  Маразліївка

           липня 2021  року

      № ______   - VІІІ