Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

 

 

 

Про затвердження Програми «Безбар'єрна

Одещина» Маразліївської територіальної

громади на 2021-2025 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,  з метою створення безбар’єрного   середовища для осіб з інвалідністю та інших людей з обмеженими фізичними можливостями, Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму «Безбар’єрна Одещина» Маразліївської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Виконавчому комітету Маразліївської сільської ради забезпечити організацію виконання заходів передбачених Програмою та щорічно, в межах наявних бюджетних коштів, передбачати асигнування на реалізацію заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних  питань  (голова – Заєць С.В.).

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                          В.О. Топор

             

 

с. Маразліївка

«___»________  2021 року

№ ____-VІІІ

2

3ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Маразліївської сільської ради

«__» ______ 2021 року № ___-VIІІ

 

Програма

«Безбар’єрна Одещина» Маразліївської територіальної громади

на 2021-2025 роки

         

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

 

Проблеми інвалідності пов’язані з наявністю чисельних соціальних бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя суспільства й брати повноцінну участь в ній. Внаслідок цього, діти та дорослі живуть в умовах, які ведуть до приниження їх гідності та сегрегації.

Відомо, що у значній мірі оточення обумовлює вплив дефекту або інвалідності на повсякденне життя людини. Людина неповноцінна, якщо вона позбавлена можливості користуватися основними елементами життя, включаючи сімейне життя, освіту, зайнятість, житло, фінансову й особисту безпеку, участь у соціальних чи політичних групах, релігійну діяльність, інтимні й статеві відносини, доступ до всіх видів громадського обслуговування, вільне переміщення та загальний образ щоденного життя.

Особи з інвалідністю повинні користуватися нарівні зі здоровими людьми всіма благами, відчувати себе повноправними членами суспільства. Серед осіб з інвалідністю нашого району є багато творчо обдарованих особистостей, які бажають навчатися, працювати. Це дало б їм можливість не тільки забезпечувати власне життя, не бути тягарем для родини, але й вносити посильний вклад у розвиток суспільства.

Особлива увага повинна бути приділена питанням фізичної та моральної реабілітації осіб з інвалідністю, надання їм можливості для продуктивної праці, навчання, творчості, заняття фізкультурою та спортом. Але все це неможливо без створення безбар’єрного  середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями.

На сьогоднішній день на території Маразліївської територіальної громади мешкають особи з інвалідністю та діти з інвалідністю різних нозологій. Крім того, внаслідок неможливості вільного доступу до лікувальних та соціальних закладів мешканців віддалених населених пунктів, відсутності спеціального пасажирського автомобільного транспорту, значна кількість людей  не має можливості офіційно отримати статус особи з інвалідністю.

 

2.Мета Програми

 

 1. Забезпечення реалізації державної політики соціальної захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 2. Активізація роботи щодо створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціального, громадського та житлового призначення;
 3. Створення безбар’єрного середовища, яке надасть можливість особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю брати повноцінну участь у всіх сферах суспільного, культурного життя та допоможе їм працевлаштуватися.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми.

 

Програма «Безбар’єрна Одещина» Маразлііївської територіальної громади на 2021–2025 роки спрямована на виконання завдань зі створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями. В рамках цієї Програми передбачається:

 1. Налагодження системи громадського контролю за проектуванням вулично-шляхової та пішохідної мережі населених пунктів, розміщенням малих архітектурних форм, тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності та об’єктів зовнішньої реклами, що перешкоджають руху мало мобільних груп населення. Урахування цього повинно забезпечити створення нових і реконструкцію діючих об’єктів з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
 2. Подальше вивчення стану формування безбар’єрного середовища населених пунктів Маразліївської територіальної громади для мало мобільних груп населення, яке має забезпечити прозорість та ефективність використання коштів у подальшому;
 3. Улаштування пандусів та перил біля помешкань осіб з інвалідністю, об’єктів громадського та соціального призначення за кошти місцевого бюджету та на інших об’єктах за рахунок залучених коштів;
 4. Створення низки програм для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з метою поліпшення умов користування пасажирським транспортом, зайняття спортом, відпочинку, навчання, лікування.

Програма виконуватиметься за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету Одеської області та районного бюджету Білгород-Дністровського району. Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, затверджених в бюджеті Маразліївської сільської ради на зазначені цілі на відповідний рік.

Виконання програми розраховано на п’ять   років, протягом 2021-2025 років.

 

 

 

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми.

 

            Напрями діяльності та заходи  програми «Безбарєрна Одещина» Маразліївської територіальної громади на 2021-2025 роки наведено у додатку 1 до Програми.

 

5. Очікувані результати виконання Програми.

 

            В результаті виконання Програми планується забезпечити:

моніторинг існуючої ситуації у громаді з умовами доступності мало мобільних груп населення до об’єктів громадського та соціального значення;

створення декількох програм щодо пристосування інфраструктури Маразліївської територіальної громади до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;

поліпшення умов їх життєдіяльності, у тому числі вільного доступу до помешкання, пересування пасажирським транспортом,  лікування,  навчання,  заняття спортом,  відпочинку та спілкування з державними й місцевими органами влади, доступ до об’єктів торгівлі, зв’язку тощо.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація виконання Програми покладається на Відділ з питань соціального захисту населення та на Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради .

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії:

- з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

- з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та регуляторної діяльності.     

 

Маразліївський сільський голова                                                       В. О. Топор

 

       

Додаток до Програми «Безбар’єрна Одещина»  Маразліївської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми «Безбар’єрна Одещина»  Маразліївської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

 

Програма має наступні напрямки та передбачає здійснення  таких заходів:

1.Проведення моніторингів із залученням представників комітету  забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради:

1.1. На виконання існуючих нормативних актів, забезпечення:

1.1.1. виділення спеціальних місць для паркування автотранспорту, в тому числі який є засобом протезування.

1.1.2. дотримання проектної документації при благоустрої прилеглої території до об’єктів громадського та житлового призначення (малі архітектурні форми, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності)

1.1.3. розміщення стоянок автомобілів, об’єктів зовнішньої реклами, кіосків та об’єктів виносної торгівлі, розташованих у місцях пересування людей.

1.1.4. наявності умов безпечного та безперешкодного користування послугами автомобільного транспорту на зупинках.

1.1.5. наявності світлової та письмової інформації у всіх видах пасажирського транспорту  для осіб з інвалідністю з вадами слуху.

                                                

комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради

 

1.2. Проведення моніторингів можливості доступу осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю різних нозологій (за відсутністю протипоказань):

1.2.1. до неспеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2.2.до спортивно-оздоровчих об’єктів різних форм власності.

1.2.3.до об’єктів культури (музеїв, бібліотек, будинків культури, клубів тощо)

1.2.4. до рекреаційної зони.

Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту;

 

1.3. Сприяння проведенню громадськими організаціями осіб з інвалідністю моніторингу:

1.3.1. доступності транспорту та надання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю транспортних послуг.

1.3.2. доступності осіб з інвалідності, дітей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, закладів здоров’я, освіти тощо.

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою; управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту; комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради

 

2. За результатами моніторингу оновлення переліків об’єктів для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, зокрема:

 

2.1.Підготовка та затвердження плану-графіку улаштування пандусів та перил, усунення пошкоджень пішохідних доріжок біля помешкань осіб з інвалідністю

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради

 

2.2.Підготовка та затвердження плану-графіку облаштування об’єктів соціального та громадського призначення пандусами та перилами.

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради

 

         2.3. Визначення переліку об’єктів соціального та громадського призначення, до яких в першу чергу необхідно відремонтувати, переобладнати або створити безперешкодний доступ для мало мобільних груп населення, і фінансування яких неможливо за рахунок місцевих бюджетів.

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради

 

2.4. Покладання зобов’язань на власників об’єктів обслуговуючих органів та установ, приватних аптек, кіосків, медичних, торгівельних центрів різної форми власності здійснити обладнання, дообладнання чи ремонт пандусів та перил у визначені місцевими органами влади строки.

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради

 

3. Облаштування відповідно до державних будівельних норм, у тому числі згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель та споруд для мало мобільних груп населення» ззовні будівлі та всередині приміщення:

       

       3.1. Заклади транспортної інфраструктури:

 

       3.1.1.Залізничні вокзали, станції, полустанки та перони (у тому числі квиткові каси, кімнати відпочинку та санвузли)

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою

 

   1. Автобусні зупинки, станції

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою

 

  1. Заклади системи освіти:

 

   3.2.1. Дошкільні навчальні заклади.

Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

 

   1. Загальноосвітні навчальні заклади

 Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту

 

 

  1.  Заклади охорони здоров’я:

       3.3.1. Фельдшерсько-акушерські пункти

Відділ з питань соціального захисту населення

   1. Лікарські амбулаторно-поліклінічні заклади

Відділ з питань соціального захисту населення

 

  1. Заклади системи соціального захисту

     3.4.1. Відділ з питань соціального захисту населення

                                                           Відділ з питань соціального захисту                            населення

   1. Поштові відділення, банківські установи, аптеки та торгівельні центри

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради

 

 

  1. Заклади культури та туризму:

 

 

  1. Житлові будинки(незалежно від форм власності), під’їзди, де мешкають особи з інвалідністю.

                                                        відділ житлово-комунального господарства та благоустрою

 

  1. Під’їзди та підходи до житлових будинків(незалежно від форм власності), де мешкають особи з інвалідністю по зору

відділ житлово-комунального господарства та благоустрою

 

  1. Фінансування будівництва, ремонту та переобладнання пандусів до об’єктів соціальної інфраструктури, які знаходяться в комунальній власності Маразліївської сільської ради

Сільська рада; фінансове управління сільської ради

 

    4. Придбання технічних та інших засобів реабілітації в рамках місцевих програм.

Сільська рада

 

    

5. Зміцнення матеріально-технічної бази та ремонту центрів реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Сільська рада

 

    6. Створення центрів реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Сільська рада

 

    7. Забезпечення резервування в зонах паркування і стоянках місць (не менше 1 місця) з позначенням їх відповідними дорожніми знаками та розмітками для легкових автомобілів і транспортних засобів, якими особисто керують водії-особи з інвалідністю (на відстані не більш 50 м від об’єктів соціального призначення).

Відділ  житлово-комунального господарства та благоустрою, комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради

 

10.1. Встановлення зобов’язань для власників магазинів створити для осіб з інвалідністю можливість доступу до торгівельної зони та вільного пересування в ній.

Сільська рада

 

11. Забезпечення проведення через теле-, радіо-, друковані та електронні засоби масової інформації роз’яснювальної роботи:

 

11.1.  Щодо необхідності забезпечення доступності для осіб з інвалідністю до транспорту.

Відділ з питань соціального захисту населення

 

11.2.Стосовно забезпечення доступності до об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

                                                             Відділ з питань соціального захисту населення

 

 

12. Проведення засідань за «круглим столом»:

12.1. Із перевізниками щодо необхідності забезпечення доступності осіб з інвалідністю до транспорту

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради, сільська рада

 

12.2. Із проектувальниками та забудовниками, а також власниками та балансоутримувачами будівель та приміщень установ і організацій різних форм власності в частині забезпечення комплексної доступності об’єктів житлового та громадського призначення.

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради, сільська рада

 

12.3. Постійне здійснення перевірки та притягнення до відповідальності водіїв транспортних засобів, які надають послуги із перевезення населення, що не забезпечили паркування відповідного засобу на встановленій відстані від бортового каменю, внаслідок чого особа з інвалідністю, яка пересувається на кріслі колісному, не змогла потрапити у салон транспортного засобу.

 

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури сільської ради, сільська рада