УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (із зміною цільового призначення) гр. Голубенко Олексію Вікторовичу та іншим (всього 3 чоловіка) для ведення особистого селянського господарства за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Маразліївська сільська рада (за межами населеного пункту)

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121, 125, 126  Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення  на території  Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району  Одеської області, сесія  Маразліївської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Голубенко Олексію Вікторовичу та іншим (всього 3 чоловіка) для ведення особистого селянського господарства змінивши цільове призначення з 16.00- землі запасу (земельні ділянки кожної категорії не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 – (для ведення особистого селянського господарства) з подальшою передачею громадянам згідно списку у власність на території Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району  Одеської області

1. Голубенко Олексій Вікторович                         5120881600:01:002:0333    площа – 2,000 га;

2. Голубенко Каріна Сергіївна                              5120881600:01:002:0334    площа – 2,000 га;

3. Коваленко Анастасія Вікторівна                       5120881600:01:002:0335    площа – 2,000 га;

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.).

 

       Маразліївський сільський голова                                                                   В.О. Топор

       с.  Маразліївка

           червня 2021  року

      № ______   - VІІІ