У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у власність  громадянам (згідно списку) для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення, на території  Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

  

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяви громадян про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства із зміною цільового призначення  на території  Маразліївської сільської ради,  Білгород-Дністровського району, Одеської області, сесія Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (згідно списку) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Маразліївської сільської ради із зміною цільового призначення з 16.00  землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 – (для ведення особистого селянського господарства), на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

 

1. Шаброй Альона Юріївна                 5120884200:01:001:0835                 площа  - 1,8561 га

2. Шаброй Сергій Юрійович               5120884200:01:001:0841                 площа  - 1,8561 га         

3. Балан Андрій Володимирович        5120884200:01:001:0840                 площа  -  2,0 га         

4. Снігур Юлія Анатоліївна                 5120884200:01:001:0839                 площа  -   1,5 га

5. Мудряк Катерина Валентинівна     5120884200:01:001:0836                 площа  -   1,8561 га 

6. Скалозуб Віталій Віталійович         5120884200:01:001:0837                 площа  -   1,8561 га

                                       

2. Рекомендувати громадянам (згідно списку) звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для замовлення проекту землеустрою на вищевказані земельні ділянки.                                        

3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії Маразліївської сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                                                     В.О.Топор

с. Маразліївка

«___» _____________ 2021 р.

№ _____- VІІІ