УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                              Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки у власність  громадянину України Писарогло

 Олександру Івановичу для ведення фермерського

 господарства розташованої на території с. Монаші

 Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського

 району Одеської області (за межами населеного пункту)

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12,31,32, 81,116,121  Земельного кодексу України,   відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», Наказу Головного Управління Держгеокадастру у Одеській  області від 07.03.2019 №15-1132/13-19-СГ , Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Припинити дію договору оренди в частині оренди земельної ділянки з кадастровим номером 5120884600:01:002:0252, загальною площею 6,5758 га, розташованої на території с. Монаші Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області(за межами населеного пункту)

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  громадянину України Писарогло Олександру Івановичу для ведення фермерського господарства розташованої на території с. Монаші Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області(за межами населеного пункту)

 3. Передати громадянину України Писарогло Олександру Івановичу у власність земельну  ділянку з кадастровим номером  5120884600:01:002:0252,   загальною площею 6,5758 га,  розташованої на території с. Монаші Маразліївської сільської ради  Білгород-Дністровського району Одеської області

 4. Право   власності на земельну   ділянку   виникає з моменту державної реєстрації цього права (стаття 125 Земельного кодексу України).

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування     території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

Маразліївський    сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 с.  Маразліївка

 «____  »                2021  року                                                                               

№________  -VIII