ІНФОРМАЦІЯ

про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості за період січень - грудень 2020 року

 Впродовж січня - грудня 2020 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 3901 безробітний, що на 1674 безробітних більше ніж у січні-грудні 2020 року. Серед загальної чисельності безробітних – 64,6% складали жінки (2520),  29,6 % (1153) - молодь до 35 років, 62,1% (2424) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 151 особа з числа вивільнених громадян.

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з загальною середньою освітою – 42,0%, вищу освіту мали 37,5% безробітних, професійно-технічну освіту - 20,5 %.

Станом на 01.01.2021 в центрі зайнятості зареєстровано 1832 безробітних, що на 845 безробітних більше, ніж станом на 01.01.2020.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних  1222 особи - жінки, 470– молодь у віці до 35 років, 148 осіб має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 1132 особи проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець грудня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 157 безробітних,

Професіонали – 128,

Фахівці – 190,

Технічні службовці – 92,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 398,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 62

Кваліфіковані робітники з інструментом – 227,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 293,

Найпростіші професії та особи без професії  - 285

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 1830 вакансій, які подали  317  роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 37,3% (683) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої – у 60,4% (1105), більше середньої заробітної плати – у 2% (42) вакансій; 48 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.01.2021 становив 6381,77 грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 10 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 1146 вакансій, рівень укомплектування становить 62,6%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 23 особи.

Станом на 01.01.2021 в центрі зайнятості зареєстровано 79 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець грудня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 5 вакансій,

Професіонали –25,

Фахівці – 21,

Технічні службовці – 2,

Працівники сфери торгівлі та послуг -4,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 0

Кваліфіковані робітники з інструментом -9

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 11,

Найпростіші професії та особи без професії  - 2

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 1394 незайнятих громадян, в тому числі 1066 осіб, що мали статус безробітного, з них:

5 осіб працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (в т.ч. 3 мешканця сільської місцевості).

1 особа працевлаштована шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (сільське населення).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді  склала 163 календарних дня.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 153 календарних дня.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 310 безробітних  (298 осіб - мешканці району, 12 осіб – мешканці міста).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня-грудня 2020 року статус безробітного мала 61 особа з інвалідністю,  в т.ч. 32 особи проживали у сільській місцевості, 8 осіб працевлаштовано, 1 особа прийняла участь у роботах тимчасового характеру, 2 особи проходили навчання. База даних налічувала 62 вакансії для працевлаштування осіб з інвалідністю.

 Станом на 01.01.2021 в центрі зайнятості перебуває 26 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 9.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 192 безробітних (35 осіб - мешканці міста, 157 осіб – мешканці району).

1 особа старше 45 років отримала ваучер на перепідготовку за професією «тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

4 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду та «кухар» 4 розряду.

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 5940 осіб, 3792 з яких безробітні, в т.ч. 2453 жінки, 1107 осіб з числа молоді, 412 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 9862 профінформаційні послуги, 5894 профконсультаційних послуг (в т.ч. 433 послуги із застосуванням психодіагностики),  7 послуг з професійного відбору. 

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським, районним управліннями освіти та відділами освіти ОТГ. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 804 учня.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 21 особа з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 13 осіб, працевлаштовано 8 осіб.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 55 демобілізованих учасників  АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 37 осіб, 14 безробітних працевлаштовано, 2 особи проходили профнавчання. Продовжують перебувати 20 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

Допомога по безробіттю

Протягом 2020 року 3556 безробітних отримували допомогу по безробіттю. На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 1566 безробітних, що на 726 осіб більше, ніж станом на 01.01.2020, середній розмір допомоги по безробіттю у грудні становив 2925,8грн. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. (на період карантину розмір цієї допомоги збільшено і встановлено у розмірі 1000,0грн.). Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 9080,00грн.

Фото без опису