У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про надання згоди на розробку технічної

документації щодо  інвентаризації земельних

ділянок громадянину Венгерчук Володимиру

Івановичу, розташованих на території

Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області, які знаходилися у колективній власності колишнього КСП «Маразліївське»

 

          Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 57 Закону  України « Про землеустрій», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня  2018 року№60-р « Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад », беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, сесія  Маразліївської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

    1. Надати згоду на розробку технічної документації щодо  інвентаризації  земельних  ділянок громадянину Венгерчук Володимиру Івановичу,  розташованих  на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області, які знаходилися  у колективній власності колишнього КСП «Маразліївське».  

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

 

Маразліївський сільський голова                                                                                 В.О.Топор

с.  Маразліївка

«____» грудня 2020  року

№________ - VІ1I