УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                              Р І Ш Е Н Н Я( ПРОЕКТ)

Про передачу гр. Коваленко Борису Деонисовичу безоплатно  в  приватну власність  земельної ділянки з кадастровим номером 5120888200:01:001:0590   площею 1,3423 га для ведення  особистого селянського господарства, яка перебуває в комунальній власності   Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області .

        Керуючись ст.26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України,   відповідно до розпорядження Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 31 січня 2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», Наказу Головного Управління Держгеокадастру у Одеській  області від 07.03.2019 №15-1132/13-19-СГ   «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та Акту приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність від 07.03.2019 року, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваленку Борису Деонисовичу для ведення особистого селянського господарства,  змінивши   цільове  призначення  з 16.00землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), на цільове призначення після зміни на 01.03 –(для ведення особистого селянського господарства) з подальшою передачею їх у власність   за адресою: Маразліївська сільська  рада, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

     2.Передати гр. Коваленку Борису Деонисовичу  безоплатно в приватну власність земельну ділянку загальним розміром 1,3423 га, кадастровий номер 5120888200:01:001:0590 , для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

     3.Рекомендувати  гр. Коваленку Борису Деонисовичу здійснити відповідні заходи щодо оформлення права на земельну ділянку у відповідності до ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, дотримуватися положень ст. 91 Земельного кодексу України, та здійснити  державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування,планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії   Писарогло  І. В.)

Маразліївський    сільський  голова                                                                  В.О. Топор

с.  Маразліївка

«____» грудня  2020  року

 №________ - VIII