ІНФОРМАЦІЯ

про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості за період січень - вересень 2020 року

 Впродовж січня - вересня 2020 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 3004 безробітних, що на 1466 безробітних більше ніж у січні-вересні 2019 року. Серед загальної чисельності безробітних – 64,2% складали жінки (1930),  30,1 % (903) - молодь до 35 років, 49,5% (1486) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 131 особа з числа вивільнених громадян.

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з загальною середньою освітою– 41,3%, вищу освіту мали 38,5% безробітних, професійно-технічну освіту - 20,1 %.

Станом на 01.10.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 1470 безробітних, що на 985 безробітних більше, ніж станом на 01.10.2019.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних  965 осіб - жінки, 407– молодь у віці до 35 років, 121 особа має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 715 осіб проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець вересня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 136 безробітних,

Професіонали – 116,

Фахівці – 159,

Технічні службовці – 62,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 268,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 41

Кваліфіковані робітники з інструментом – 213,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 233,

Найпростіші професії та особи без професії  - 242

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 1554 вакансії, які подали  276  роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 32,0% (497) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої у 65,8% (1022), більше середньої заробітної плати – у 2% (35) вакансій; 40 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.10.2020 становив 5612,84 грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 9 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 960 вакансій, рівень укомплектування становить 61,8%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 8 осіб.

Станом на 01.10.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 111 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець вересня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 3 вакансії,

Професіонали –30,

Фахівці – 16,

Технічні службовці – 2,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 12,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 1

Кваліфіковані робітники з інструментом -24

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 11,

Найпростіші професії та особи без професії  - 12

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 1157 незайнятих громадян, в тому числі 896 осіб, що мали статус безробітного, з них:

4 особи працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (в т.ч. 2 мешканця сільської місцевості).

1 особа працевлаштована шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (сільське населення).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді  склала 164 календарних днів.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 152 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 308 безробітних  (296 осіб - мешканці району, 12 осіб – мешканці міста).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня-вересня 2020 року статус безробітного мали 46 осіб з інвалідністю,  в т.ч. 21 особа проживала у сільській місцевості, 8 осіб працевлаштовано, 1 особа прийняла участь у роботах тимчасового характеру, 2 особи проходили навчання. База даних налічувала 57 вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю.

 Станом на 01.10.2020 в центрі зайнятості перебуває 22 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 6.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 177 безробітних (27 осіб - мешканці міста, 150 осіб – мешканці району).

1 особа старше 45 років отримала ваучер на перепідготовку за професією «тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

3 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду та «кухар» 4 розряду.

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 4803 осіб, 2896 з яких безробітні, в т.ч. 1865 жінки, 858 осіб з числа молоді, 337 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 8065 профінформаційнихі послуг, 3536 профконсультаційних послуг (в т.ч. 347 послуг із застосуванням психодіагностики),  4 послуги з професійного відбору. 

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським, районним управліннями освіти та відділами освіти ОТГ. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 699 учнів.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 17 осіб з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 9 осіб, працевлаштовано 8 осіб.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 45 демобілізований учасник  АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 27 особи, 14 безробітних працевлаштовано, 1 особа проходила профнавчання. Продовжують перебувати 16 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

Допомога по безробіттю

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 1145 безробітних, що на 778 осіб більше, ніж станом на 01.10.2019, середній розмір допомоги по безробіттю у серпні становив 3162,2грн. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. (на період карантину розмір цієї допомоги збільшено і встановлено у розмірі 1000,0грн.). Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складає 8788,00грн.

 Фото без опису