ІНФОРМАЦІЯ

про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості за період січень - червень 2020 року

 Впродовж січня - червня 2020 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 2501 безробітний, що на 1178 безробітних більше ніж у січні-червні 2019 року. Серед загальної чисельності безробітних – 63,9% складали жінки (1597),  28,9 % (722) - молодь до 35 років, 50,0% (1251) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 108 осіб з числа вивільнених громадян.

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з вищою освітою – 45,9%, загальну середню освіту мали 42,4% безробітних, професійно-технічну освіту - 19,9 %.

Станом на 01.07.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 1799 безробітних, що на 1298 безробітних більше, ніж станом на 01.07.2019.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних  1163 особи - жінки, 500– молодь у віці до 35 років, 193 особи мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 879 осіб проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець червня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 148 безробітних,

Професіонали – 129,

Фахівці – 185,

Технічні службовці – 87,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 354,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 49

Кваліфіковані робітники з інструментом – 240,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 295,

Найпростіші професії та особи без професії  - 312

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 997 вакансій, які подали  203  роботодавця. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 31,7% (316) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої у 65,1% (649), більше середньої заробітної плати – у 3% (32) вакансій; 30 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.07.2020 становив 5628,4грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 7 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 560 вакансій, рівень укомплектування становить 56,2%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 10 осіб.

Станом на 01.07.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 185 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець червня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 6 вакансій,

Професіонали –27,

Фахівці – 24,

Технічні службовці – 11,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 40,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 1

Кваліфіковані робітники з інструментом -15

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 27,

Найпростіші професії та особи без професії  - 34

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 644 незайнятих громадян, в тому числі 474 особи, що мали статус безробітного, з них:

4 особи працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (в т.ч. 2 мешканця сільської місцевості).

1 особа працевлаштована шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (сільське населення).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді  склала 137 календарних днів.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 133 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 306 безробітних  (294 осіб - мешканці району, 12 осіб – мешканці міста).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня-червня 2020 року статус безробітного мали 26 осіб з інвалідністю,  в т.ч. 12 осіб проживали у сільській місцевості, 3 особи працевлаштовано, 1 особа прийняла участь у роботах тимчасового характеру, 1 особа проходила навчання. База даних налічувала 50 вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю.

 Станом на 01.07.2020 в центрі зайнятості перебуває 15 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 24.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 166 безробітних (20 осіб - мешканці міста, 146 особи – мешканці району).

1 особа старше 45 років отримала ваучер на перепідготовку за професією «тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

2 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду та «кухар» 4 розряду.

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 3725 осіб, 2374 з яких безробітні, в т.ч. 1519 жінок, 669 осіб з числа молоді, 291 особа, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 4873 профінформаційних послуг, 2518 профконсультаційних послуг (в т.ч. 194 послуги із застосуванням психодіагностики),  2 послуги з професійного відбору. 

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 16 осіб з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 8 осіб, працевлаштовано 3 особи.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 38 демобілізований учасник  АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 20 осіб, 5 безробітних працевлаштовано, 1 особа проходила профнавчання. Продовжують перебувати 26 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 1484 безробітних, що на 1081 особу більше, ніж станом на 01.07.2019, середній розмір допомоги по безробіттю у червні становив 3420,1грн., що на 527,1 грн. більше, ніж у червні 2019 року Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. (на період карантину розмір цієї допомоги збільшено і встановлено у розмірі 1000,0грн.). Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 8408грн., а з 1 липня 2020 року максимальний розмір допомоги по безробіттю встановлено у розмірі  8788,00грн.

 Фото без опису