Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2019 року №1212-УІІ «Про Маразліївський сільський бюджет на  2020 рік»

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі  статті 103, частини 7.частини 8 статті 78  Бюджетного кодексу України” , враховуючи потреби, Маразліївська сільська рада: 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни та доповнення до рішення Маразліївської сільської ради від 20 грудня 2019 року № 1212 - VІІ „ Про Маразліївський сільський  бюджет  на 2020 рік”:

                 У  пункті  1 абзаці другому

     цифру «38 819 957,00 грн.» замінити на цифру «40 368 757,00 грн.» ,

цифру «10 924 716,00 грн.» замінити на цифру   «9 375 916,00 грн.» .

1.3. У  пункті  1 абзаці третьому

                Затвердити профіцит загального фонду бюджету Маразліївської сільської ради у сумі 9 002 016,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  до спеціального фонду  (бюджету розвитку) у сумі 4 686 216,00 грн. та  вільний залишок коштів станом на 01 січня 2020 року  в сумі 4 315 800,00 грн згідно з додатком  № 2 до цього рішення.

                1.4.У  пункті  1 абзаці четвертому

               Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету Маразліївської  сільської ради у сумі 9 002 016,00 грн ,джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду ) у сумі 4 686 216,00 грн  та  вільний залишок коштів станом на 01 січня 2020 року  в сумі 4 315 800,00 грн згідно з додатком  № 2 до цього рішення.

  1.  Внести зміни за бюджетними призначеннями головним розпорядникам коштів бюджету сільської ради на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами ,у тому числі по загальному фонду  40 368 757,00 грн .,та спеціальному фонду 9 375 916,00 грн., згідно з додатком  № 3  до цього рішення.
  2. Внести зміни до переліку  об’єктів ,фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об єктів виробничої ,комунікаційної   та соціальної інфраструктури за об єктами ,затвердити обсяг бюджету розвитку  сільського бюджету у сумі   9 002 016,00 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.
  3. В  додатки 2, 3, 5, 6 внести зміни та доповнення , додатки додаються.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  економіки, бюджету, фінансів та комунального господарства (голова – Флора В.О.)

Маразліївський сільський голова                                                                           О.О.Чумак

с. Маразліївка

30 червня 2020 року

№         - VІІ