Україна

Маразліївська  сільська  рада

Білгород-Дністровський  район  Одеська  область

Р І Ш Е Н Н Я  (ПРОЕКТ)

 Про надання згоди громадянину

 України Тупі Олександру Олександровичу

 на розробку проекту землеустрою щодо

 відведення земельної ділянки  безоплатно

 у власність для ведення особистого селянського

 господарства за адресою: масив «Зелене»,

 ділянка 39 в межах населеного пункту

 с. Зелене   Білгород-Дністровського району

 Одеської області

      Керуючись  ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 33,116,118,121 Земельного Кодексу України, беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву Тупи Олександра Олександровича про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою: масив «Зелене», ділянка №39 в межах населеного пункту с. Зелене,   Білгород-Дністровського району,  Одеської області, Маразліївська сільська рада,

ВИРІШИЛА:

  1.Надати згоду громадянину  України  Тупі Олександру Олександровичу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства загальною  площею  1,5 га із земель сільськогосподарського призначення, що не надані у власність або в користування в межах населених пунктів(землі запасу) за адресою: масив «Зелене», ділянка №39, в межах населеного пункту с. Зелене,   Білгород-Дністровського району,  Одеської області.

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, екології, природокористування та земельних відносин (голова Коваленко В.С.)

Маразліївський   сільський голова                                                                             О.О.Чумак

 с. Маразліївка

«___» листопада  2019 року

 №  - VІІ