У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

 

 

Про затвердження Програми соціального

захисту населення Маразліївської сільської

ради на 2023 рік

 

        Відповідно  до пункту  22 частини першої статті 26, статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою посилення соціального захисту соціально вразливих верств населення, покращенню умов їх проживання, соціальної, медичної та професійної реабілітації, інтеграції в життя суспільства, сільська рада

   В И Р І Ш И Л А:

    1. Затвердити Програму соціального захисту населення Маразліївської сільської ради на 2023 рік  (далі-Програма), що додається.

      2.Затвердити Порядки до Програми, згідно з додатками (1 - 5).

     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та  міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                                                                 Віктор ТОПОР

 

 

с. Маразліївка

«23» грудня 2022 року

№_________-VIII

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                    рішенням Маразліївської                                                                                                                                       сільської   ради 

                                                                                          від «23» грудня 2022  р.  ____-VІІІ

 

________________________________

Маразліївський сільський голова

Віктор ТОПОР

                                    

Програма соціального захисту населення

Маразліївської сільської ради   на 2023 рік

 

1.Загальні положення

        Програма  соціального захисту населення Маразліївської сільської ради    на  2022 рік (далі - Програма) розроблена з метою посилення уваги суспільства до потреб ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил (далі - АТО/ООС) , членів їх сімей, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних  громадян  та інших соціально вразливих верств населення, забезпечення належного їх соціального захисту.    

    В Маразліївській територіальній громаді нараховується значна кількість  громадян пільгових категорій -  учасників бойових дій, учасників війни, членів сімей загиблих, дітей війни, багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів праці, пенсіонерів за віком , які отримують різні види соціальних виплат, пенсій і компенсацій.      

    Зазначені категорії громадян охоплені заходами соціального захисту на державному рівні   відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту “ , “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус  і соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про соціальні послуги”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, “Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального  захисту багатодітних сімей”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму   1917-1991 років” та інших.

        Поряд із цим виникають додаткові потреби  вжиття заходів соціальної підтримки  та надання допомоги для цілого ряду  груп населення, характерною ознакою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві негаразди.

    Для вирішення цих проблем потрібна комплексна система заходів, орієнтовна на конкретні цільові групи населення, і цим зумовлена необхідність прийняття Програми.

2.Мета Програми

    Метою Програми є поліпшення  соціальної   захищеності соціально вразливих верств населення  Маразліївської територіальної  громади шляхом включення додаткових заходів щодо їх соціальної   підтримки, вирішення матеріальних і  соціально-побутових проблем, надання адресної  підтримки.

3.Завдання та заходи Програми

         Основним завданням  Програми є підвищення рівня життя ветеранів війни та праці, учасників АТО/ООС, членів їх сімей, осіб з інвалідністю, одиноких  непрацездатних громадян та інших соціально вразливих  верств населення, шляхом посилення соціальних гарантій.

       Заходи з виконання Програми наведені в додатку до Програми.

4.Фінансове забезпечення Програми

     Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у рішенні сесії Маразліївської сільської ради  “Про бюджет Маразліївської територіальної громади  на 2023 рік” та інших джерел фінансування,  не заборонених чинним законодавством України.

5. Очікувані результати Програми

      Виконання Програми забезпечить посилення соціального захисту  соціально вразливих верств населення, що сприятиме покращенню умов їх проживання, соціальної, медичної та професійної реабілітації, інтеграції в життя суспільства.

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

     Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради.

     Контроль за реалізацією Програми здійснюватиме в межах компетенції виконавчий комітет Маразліївської сільської ради.

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                 Віктор ТОПОР                                                 

         

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                              

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 1         

                                                                                               до Програми соціального захисту населення Маразліївської

   сільської   ради  на 2023рік

 

Заходи

з виконання програми  соціального захисту населення

Маразліївської    сільської   ради  на 2023 рік

 

Зміст заходу

Термін виконання заходів

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

1

2

3

4

 • 5

 •  

 • І. Поліпшення соціально-побутового обслуговування ветеранів війни та праці,

 • одиноких непрацездатних громадян та інших соціально вразливих верств населення

 •  

 •  

 •  

1.1

 

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, дітей війни, інших громадян похилого віку, багатодітних родин, малозабезпечених сімей з дітьми з метою визначення їх потреб та вчасного реагування при  виникненні проблем щодо їх вирішення  виконавчим комітетом сільської ради.

Постійно

 

ФСР, виконавчий комітет сільської ради

 • Фінансування не потребує

1.2

Забезпечити 100-відсоткове  обслуговування одиноких  непрацездатних громадян похилого віку.

 

Постійно

Соціальні робітники

 

 • Місцевий бюджет

1.3

Залучати до волонтерського руху молодь для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та дітям війни.

Постійно

Сільська рада, ВСЗН 

 

 

 • Фінансування не потребує

 

1.4

Надавати одноразову грошову допомогу малозабезпеченим верствам населення, які потрапили у скрутне матеріальне становище, складні життєві обставини.

Постійно

Виконавчий комітет сільської ради

 • Місцевий бюджет

 •  

1.5

Надавати одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 90 і більше років (за зверненням старости).

2023 рік

 

Виконавчий комітет сільської ради

 • Місцевий бюджет

 

1.6

Надавати матеріальну та натуральну допомогу учасникам антитерористичної операції (АТО/ООС) та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам з окупованих територій, багатодітним сім’ям у разі потреби.

2023 рік

Виконавчий комітет сільської ради

Місцевий бюджет

 

1.8

Забезпечити надання соціальних послуг ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю, дітям війни, особам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях

2023 рік

ФСР, ВСЗН

Місцевий бюджет

 

1.9

Передбачити кошти та проводити відшкодування вартості ліків онкохворим, які потребують знеболюючих (наркотичних) препаратів 

Щомісячно (в разі потреби) 

ВСЗН

Місцевий бюджет

1.10

Проводити  інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо нововведень та змін у законодавстві України.

Постійно

Виконавчий комітет сільської ради, ВСЗН

Місцевий бюджет

1.11

Передбачати кошти на відшкодування вартості проїзду  громадян, віднесених до категорії 1 (100%) та 2 (50%) осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, яким передбачено  законодавством право на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом

2022 рік

ВСЗН

Місцевий бюджет

 

 • ІІ. Медичне обслуговування та оздоровлення

 

 

2.1

 • Передбачати кошти для оздоровлення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб постраждалих внаслідок  аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з інвалідністю, учасників АТО, сімей  Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам за надання  послуг із санаторно-курортного лікування .

 

Протягом     2023 року

ВСЗН

Місцевий бюджет

 

2.2

 • Охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами; надання їм матеріальної та натуральної допомоги

Протягом 2023 року

ВСЗН

Місцевий бюджет

2.2.

 • Охоплення дітей громади оздоровленням в період літніх канікул

Червень-серпень 2023 року

ВСЗН

Місцевий бюджет

 •  

 •  

 • ІІІ. Поліпшення соціально-побутового обслуговування

 

 

3.1

Передбачати в установленому порядку надання пільг на житлово-комунальні послуги (електроенергія, водопостачання) в розмірі 25% особам з інвалідністю по зору І і ІІ груп.

Протягом 2023 року

ВСЗН

Місцевий бюджет інші джерела не заборонені законодавством

3.3

Здійснювати соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах обставинах.

Протягом 2023 року

ФСР

 • Фінансування не потребує

3.4.

Забезпечення учасникам АТО  та бійцям-добровольцям можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України та відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом 2023 року

Сільська рада

 • Фінансування не потребує

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                    Віктор ТОПОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №2

до Програми соціального захисту населення

Маразліївської  сільської   ради

 на 2023 рік

 

ПОРЯДОК

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1.Це Порядок визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян.

1.2.Матеріальна допомога надається громадянам, які постійно проживають та зареєстровані на території Маразліївської сільської ради.

1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на поточній рік.

1.4.Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина до голови Маразліївської сільської ради.

 

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги

2.1 Питання про надання матеріальної допомоги громадянину розглядається на засіданні виконавчого комітету Маразліївської сільської ради.

2.2.Матеріальна допомога надається :

 • постраждалим від стихійного лиха, пожеж;

 • багатодітним, неповним сім’ям;

 • дітям з інвалідністю ;

 • на проведення вартісних медичних операцій;

 • одиноким громадянам похилого віку;

 • сім’ям , що втратили годувальника ;

 • малозабезпеченим непрацездатним верстам населення ;

 • особам, яким виповнилося 90 і більше років (за зверненням старости);

 • внутрішньо переміщеним особам з окупованих територій;

 • особам, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи

 • в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на момент смерті (родичам померлого за заявою);

 • сім’ям військовослужбовців, які загинули в боротьбі проти збройної агресії рф;

 • військовослужбовцям, які отримал поранення в боротьбі проти збройної агресії рф.

2.3.Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надаються наступні документи:

 • особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;

 • копія паспорту;

 • копія ідентифікаційного номеру;

 • довідка з реквізитами розрахункового рахунку.

Крім того, для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги надаються:

 • на лікування та операцію – довідка медичного закладу або сімейного лікаря про необхідність лікування чи операції;

 • на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини про пожежу, яка сталася ;

 • документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції ;

 • документ, що підтверджує необхідність лікування або реабілітації (для учасників АТО);

 • акт обстеження матеріально побутових умов;

 • довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка.

 • інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих обставин ( за потреби).

2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї.

2.5. Допомога надається рішенням виконкому у таких розмірах:

 • громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування - від 1 до 3 тисяч гривень в залежності від важкості захворювання, терміну лікування

 • особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха – від 1 до 2 тисяч гривень, в  залежності від ступеню руйнування житла ;

 • громадянам, які потребують дороговартісного лікування (онкохворі) на проведення складних медичних операцій - від 5 до 10 тисяч гривень;

 • онкохворим, які потребують знеболювальних (наркотичних) препаратів (при наявності копії рецепту) – 1,5 тисячі гривень щомісячно;

 • громадянам, які беруть або брали участь в АТО/ООС  (або членам їх сімей) –  від 1 тисячі до  3 тисячі гривень;

 • ветеранам війни , громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії для проведення лікування та реабілітації — від 1 тисячі до 3 тисяч гривень;

 • сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю - від 1 тисячі до 3 тисяч гривень;

 • інвалідам загального захворювання в залежності від групи інвалідності – від 500 гривень до 2 тисяч гривень;

 • на надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при народженні дитини –                       3 тисячі гривень;

 • особам, яким виповнилося 90 та більше років – 2 тисячі гривень;

 • на надання матеріальної допомоги на поховання родичам померлих (які на момент смерті не працювали та не були пенсіонерами) - 3 тисячі гривень.

 • на надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули в боротьбі проти збройної агресії р, - 10 000,00 грн;

 • на надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення в боротьбі проти збройної агресії рф,- 5000,00 грн.

 • на потреби ветеранської організації «Золота Нива – 2020», - 30 тисяч гривень.

2.6.Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних  життєвих обставинах, надається відповідно до складності ситуації, рівня забезпеченості сім’ї та становить - від 1 тисячі до 2 тисяч гривень.

2.7.Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге).

2.8. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні виконкому з обов’язковим повідомленням заявника у випадках:

 • невідповідності поданих документів;

 • якщо особа не проживає та не прописана на території громади;

 • відсутності коштів у сільському бюджеті;

 • повторного звернення особи протягом року

 

Розділ 3. Заключні положення

3.1.Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам розглядаються  протягом 45 календарних днів.

3.2. Контроль за повнотою наданих документів покладається на начальника Відділу з питань соціального захисту населення.

3.3. Виплату матеріальної допомоги проводить головний спеціаліст-бухгалтер Відділу з питань соціального захисту населення, контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на Виконавчий комітет  Маразліївської сільської ради.

3.4.  Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, громадянам,  які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян не можуть використовуватися для іншої мети. Контроль за цільовим використанням коштів покладається на постійну комісію  сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                       Віктор ТОПОР

                    

Додаток  № 3

до Програми соціального захисту населення

Маразліївської сільської   ради  на 2023 рік

 

 

ПОРЯДОК

виплати  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у відділі з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради 

 

                           І. Загальні положення

Виплата  у відділі з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради (далі – Відділ)  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” та постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” в межах виділеного кошторису на відповідний рік .

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (далі - Компенсація), і покриття витрат на їхню доставку провадиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

II. Виплата і розмір допомоги

1. Компенсація виплачується фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі - соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:

- особами з інвалідністю I групи;

- дітьми з інвалідністю;

- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 116.

2. Компенсація не призначається, якщо такі особи отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду.

3. Компенсація призначається Відділом з питань соціального Маразліївської сільської ради та виплачується Відділом за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

4. Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419.

5. До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. До складу сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, що звертається за призначенням компенсації, не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні, та непрацездатні особи.

IІI. Перелік документів

Для призначення компенсації подаються такі документи до Відділу:

заява про надання компенсації;

заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства - копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

копія акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

Відділ перевіряє подані документи, зазначає кількість прийнятих документів, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних документів, які необхідно подати, і дату, до якої ці документи мають бути подані.

Повідомлення про прийняття заяви із пакетом документів видається особисто фізичній особі, яка надає соціальні послуги, під час подання заяви.

Після прийняття заяви на компенсацію відділ протягом одного робочого дня з дати  отримання документів  передає  їх до Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації для підготовки відповідних запитів (у разі потреби) та прийняття рішення.

IV. Термін призначення допомоги

 1. Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.

Якщо у довідці до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, медичному висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді зазначено строк, компенсація призначається на такий строк, але не більше ніж на 12 місяців.

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення особою з інвалідністю I групи чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною з інвалідністю - огляду лікарсько-консультаційними комісіями. У разі повторного визнання особи особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю виплата компенсації поновлюється з дня її зупинення, але не більш як за один місяць.

 1. Виплата компенсації припиняється у разі:

зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію;

смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала компенсацію;

перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату.

Виплата компенсації припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

Компенсація призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця з дня звернення подано всі необхідні документи.

Компенсація виплачується щомісяця за вибором фізичної особи, яка надає соціальні послуги та якій призначена компенсація, через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку.

Виплата компенсації та покриття витрат на її доставку здійснюються відповідно до підпункту “а” пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

V. Заключні положення

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок розміру компенсації здійснюється Відділом з питань соціального захисту населення без подання заяви фізичною особою, яка надає соціальні послуги, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок.

Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов’язані повідомити  Відділ, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення.

У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв’язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати  їх.

Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги, не повернула добровільно надміру виплачені їй суми, вони стягуються в судовому порядку на підставі заяви Відділу, що призначив компенсацію.

Суми компенсації, не отримані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, виплачуються за минулий період, але не більш як за 12 місяців, що передують місяцю звернення за їх отриманням.

Суми компенсації, що нараховані фізичній особі, яка надає соціальні послуги, та залишилися недоотриманими у зв’язку з її смертю, виплачуються за весь період по місяць (включно), що настає за тим, у якому сталися зміни, членам її сім’ї.

 

Маразліївський сільський голова                                                             Віктор ТОПОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток  №4

до Програми соціального захисту населення

Маразліївської сільської ради  на 2023 рік

ПОРЯДОК

забезпечення безоплатним санаторно-курортним лікуванням деяких категорій громадян

 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення відділом соціального захисту населення Маразліївської сільської ради (далі –Відділ) безоплатним санаторно-курортним лікуванням осіб (надалі – особи, на яких поширюється дія Порядку), оздоровлення яких передбачено законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та  "Про  основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  враховуючи постанови КМУ від 22 лютого 2006 р. № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад», від 31 березня 2015 р. № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням», від 23 листопада 2016 р. № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Організація забезпечення безоплатним санаторно-курортним лікуванням

1. Надання безоплатного санаторно-курортного лікування (далі-оздоровлення) особам, на яких поширюється дія цього Порядку проводиться згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості, за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах річних асигнувань, які передбачені на цю мету на відповідний рік.

2. Дія Порядку поширюється на наступні категорії громадян:

2.1. Учасники бойових дій та особи, оздоровлення яких передбачено статтею 6-1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»  та статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (оздоровлення –щороку строком на 18 днів).

2.2. Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» та статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (оздоровлення –щороку строком на 18 днів).

2.3. Учасники війни та особи, на яких поширюється чинність статтей 14, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та особи, зазначені у статтях 6-3 та 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (оздоровлення –один раз на два роки строком на 18 днів).

2.4. Громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, оздоровлення яких передбачено Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (оздоровлення — щороку строком на 18 днів).

2.5. Постраждалі учасники Революції Гідності, учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, оздоровлення яких передбачено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (оздоровлення - щороку строком на 18-21 день).

2.6. Особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства, оздоровлення яких передбачено Законом України "Про  основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (оздоровлення -строком на 18-21 день в порядку черговості).

У разі, коли особи, на яких поширюється дія Порядку, мають право на оздоровлення за кількома Законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

3. Головним розпорядником коштів в частині фінансування витрат, пов’язаних з оздоровленням осіб, на яких поширюється дія Порядку, є Маразліївська сільська рада (далі –Головний розпорядник). Розпорядниками коштів нижчого рівня є Відділ. Відділ надає Головному розпоряднику інформацію щодо потреби в коштах для забезпечення оздоровлення осіб, на яких поширюється дія Порядку.

4. Для отримання послуг з оздоровлення особи, на яких поширюється дія Порядку, повинні перебувати на обліку у Відділі за зареєстрованим місцем проживання, а особи, які є внутрішньо переміщеними особами, –за фактичним місцем проживання, відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

5. Для взяття на облік особи, на яких поширюється дія Порядку, подають до Відділу заяву, медичну довідку закладу охорони здоров’я за формою 070/о, копії: пільгового посвідчення, що підтверджує статус, паспорту, облікової картки платника податків, довідки медико-соціальної експертної комісії (для осіб з інвалідністю), довідки щодо участі у антитерористичній операції та військового квитка (для учасників АТО/ООС), а також їх оригінали для підтвердження.

6. Після закінчення строку дії медичної довідки за формою 070/о, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особи, на яких поширюється дія Порядку, які понад три роки перебувають на обліку для отримання оздоровлення, знімаються з обліку.

7. Реєстрація заяв та облік осіб, на яких поширюється дія Порядку, які мають право на оздоровлення та звернулись до Відділу, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

8. Особи, на яких поширюється дія Порядку мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування (далі –Заклад).

9. У разі, коли особи, на яких поширюється дія Порядку, які перебувають на обліку у Відділі скористалися правом на оздоровлення в поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки лікувальної установи за формою 070/о, що додається до попередньої заяви, якщо строк дії зазначеної довідки не закінчився.

10. Путівками без лікування в закладі забезпечуються громадяни, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи, яким за висновком закладу охорони здоров’я (далі - довідка ЛКК) необхідна постійна стороння допомога. Якщо особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно, їй видається про це довідка ЛКК. Особу з інвалідністю I групи не можуть супроводжувати особи з інвалідністю I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

11. Гранична вартість санаторно-курортного лікування (ліжко-дня) визначається в межах вартості, затвердженої відповідним наказом Міністерства соціальної політики України, та встановлюється для осіб, на яких поширюється дія цього Порядку, у розмірі граничної вартості путівки для даних категорій осіб на відповідний рік.

12. З метою забезпечення осіб, на яких поширюється дія Порядку, оздоровленням Заклад подає до Відділу:

1) підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

2) гарантійний лист про згоду на оздоровлення за відповідним профілем (із зазначенням дати заїзду) та про готовність до укладання угоди;

3) інформацію про умови проживання, харчування, перелік процедур, що будуть надані громадянину за період санаторно-курортного лікування або відпочинку відповідно до медичних рекомендацій, та вартість путівки.

13.  Відділ укладає договір в трьох примірниках із закладом та особою, на яку поширюється дія Порядку, про виплату компенсації вартості путівки шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортному закладу за надані послуги шляхом відшкодування її вартості (далі - договір) у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Усі примірники договору, підписані Відділом та особою, на яку поширюється дія Порядку  скріплені печаткою, передаються зазначеним особам для подальшої передачі закладу.

14. Під час прибуття особи, на яку поширюється дія Порядку, до Закладу керівник такого Закладу підписує і скріплює печаткою всі примірники договору, після чого надсилає один примірник договору, підписаний керівником поштовим відправленням до Відділу, другий - передає особі, на яку поширюється дія Порядку, а третій - залишає на зберіганні у Закладі.

15. Після надання послуг особі, на яку поширюється дія Порядку Заклад подає до  Відділу акт приймання-передачі послуг чи інший документ щодо проведення розрахунків за результатами надання послуг санаторно-курортного лікування згідно з умовами договору та зворотний талон путівки або інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, за яким видано довідку для одержання путівки.

16. У разі дострокового вибуття особи, на яку поширюється дія Порядку із Закладу Відділ проводить оплату за використану частину путівки. Кошти за невикористану частину путівки (невикористані ліжко-дні) Відділ закладу не сплачує. Відповідальність за достовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе Заклад відповідно до закону.

17. Збір інформації та обробка персональних даних здійснюються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»..

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                  Віктор ТОПОР

 

 

 

Додаток  №5

до Програми соціального захисту населення

Маразліївської  сільської   ради  на 2023 рік

 

 • ПОРЯДОК

 • підтримки окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд шляхом отримання компенсації за проїзд

 

     Цей порядок розроблено керуючись Бюджетним Кодексом України та Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з метою виплати компенсації вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій.

    Порядок визначає механізм виплати компенсації вартості проїзду (далі – компенсація) один раз на рік до будь-якого пункту України і назад (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій в межах витрат, передбачених на ці цілі.

  Виплату компенсації здійснює відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської радиалі - Відділ).

Компенсація надається громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – постраждала особа) 1 та 2 категорій.

      Постраждалим особам, які належать до 1 категорії, надається компенсація за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом у розмірі 100 відсотків від суми квитка.

     Постраждалим особам, які належать до 2 категорії, надається компенсація за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом у розмірі 50 відсотків від суми квитка.

    Компенсація залізничним транспортом здійснюється на підставі квитка. При цьому сума відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом не повинна перевищувати вартості проїзду у плацкартному або купейному вагоні швидкого поїзду, а також у вагонах другого класу швидкісного поїзду (без урахування вартості постільної білизни), повітряним транспортом - за вартістю квитка економічного класу.

  Для отримання компенсації постраждалі особи, які зареєстровані та проживають в населених пунктах Маразліївської сільської ради, подають до Відділу заповнену заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21 квітня 2015 року № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг».

До заяви додають:

- проїзний документ (квиток);

копії:

- посвідчення, що підтверджує статус особи;

- копію паспорту;

-ідентифікаційного номеру платника податків з пред’явленням оригіналів.

Постраждалі особи можуть використати право на компенсацію в межах календарного року до 20 грудня.  Компенсація вартості проїзду здійснюється виключно на підставі оригіналів проїзних документів.

     Збір інформації та обробка персональних даних здійснюються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

Маразліївський сільський голова                                                                       Віктор ТОПОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

Програми соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

на 2023 рік

 

 

Найменування

Програма соціального захисту населення Маразліївської сільської  ради на 2023 рік

Ініціатор розроблення Програми

Маразліївська сільська   рада

Розробник Програми

Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

Мета Програми

Поліпшення  соціальної   захищеності соціально вразливих верств населення  Маразліївської територіальної  громади шляхом включення додаткових заходів щодо їх соціальної   підтримки, вирішення матеріальних і  соціально-побутових проблем, надання адресної  підтримки.

Термін реалізації Програми

2023 рік

Учасники Програми

Виконавчий комітет Маразліївської сільської ради, відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради

Джерела фінансування

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить посилення соціального захисту  соціально вразливих верств населення, що сприятиме покращенню умов їх проживання, соціальної, медичної та професійної реабілітації, інтеграції в життя суспільства.

 

 

Маразліївський сільський голова                                                               Віктор ТОПОР