У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

 

 Про затвердження Програми
 соціального захисту населення «ТУРБОТА»

 Керуючись статтею 25, пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги Закон України «Про основні засади захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» та з метою поліпшення обслуговування найменш захищених категорій населення територіальної громади, забезпечення на території ради реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, Маразліївська сільська рада

 

 

 

 

 В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Програму соціального захисту населення Маразліївської сільської ради «ТУРБОТА» (далі- Програма), що додається.

 

  1. Фінансовому управлінню Маразліївської сільської ради передбачити асигнування на реалізацію заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету Маразліївської сільської ради на 2023 рік.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – Заєць С.В.).

Сільський голова                                                                                  Віктор Топор

 

с. Маразліївка

«23» грудня 2022 року

______-VІІІ

                                                       

 

 

  

 

                                                     

 

ПРОГРАМА
 СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 Маразліївської сільської ради
 «Т У Р Б О Т А» на 2023 рік

 

  1. Мета і завдання Програми.

 

Метою програми соціального захисту населення «Турбота» (далі - Програма) є підтримка одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які знаходяться в зоні підвищеного ризику, підтримка осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах.

Населення Маразліївської територіальної громади складає 6700 чоловік, з них  близько 330 осіб – особи з числа одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, особи з інвалідністю.

 При розробці Програми враховувались наступні обставини:

-доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання натуральної допомоги одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю;

- необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення сільської ради, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

 Пріоритетні напрями Програми.

1. Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю. 

  1. Розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів.

  2. Підтримка одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб та сімей в складних життєвих обставинах.

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід сільських рад з даного питання.

 2.Фінансове забезпечення заходів Програми.

 

 Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

 

 3.Очікувані результати виконання Програми.

 

 Досягнення мети Програми та здійснення відповідних заходів дозволить :

- поліпшити соціальний захист одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб та сімей в складних життєвих обставинах.

 

 4. ЗАХОДИ щодо виконання програми соціального захисту населення «Турбота»

 4.1 . Організаційно-правове забезпечення.

 Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з метою з’ясування їх потреб та надання конкретної допомоги.

 Вживати заходів для надання натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, життєво необхідних ліків, засобів особистої гігієни тощо згідно виявлених потреб одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю. 

 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві з питань соціального захисту.

 Інформація про стан виконання Програми не рідше одного разу на рік заслуховується на сесії сільської ради.

Контроль за виконанням Програми проводить виконавчий комітет сільської ради.

  Щороку до 01 грудня виконавчий комітет сільської ради подає інформацію про результати виконання Програми та витрати на її реалізацію.  

 

 Маразліївський сільський голова                                 Віктор ТОПОР                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ

з  реалізації  Програми  соціального  захисту  населення

Маразліївської сільської ради «Турбота» на  2023  рік

 

  1. Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з метою з’ясування їх потреб та надання конкретної допомоги.

Джерело фінансування: відсутнє

Обсяг фінансування: відсутній

Термін виконання: 2023 рік

  1. Надання натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, життєво необхідних ліків, засобів особистої гігієни тощо згідно виявлених потреб одиноким, одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю. 

Джерело фінансування: місцевий бюджет

Обсяг фінансування: 100 тис.грн

Термін виконання: 2023 рік

 

  1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві з питань соціального захисту.

Джерело фінансування: відсутнє

Обсяг фінансування: відсутній

Термін виконання: 2023 рік

 

Сільський голова                                                                      Віктор ТОПОР