Під таким гаслом відзначався у цьому році Всесвітній день водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів. Саме в лютому в 1971 році в Іранському місті Рамсар на південному березі Каспійського моря було підписано Конвенцію про водно-болотні угіддя.

Рамсарська конвенція нагадує, що водно-болотні угіддя є не лише важливою частиною Природи, а й приносять користь нам з вами. Водно-больтні угіддя – природні території, які виконують найважливіші екосистемні функції для людства та відіграють значну роль для збереження нашої планети.

Болота, заплавні луки, ліси, плавні та мілководні водойми – життєво необхідні для накопичення, очищення та постачання прісної води для потреб людства і довкілля.

Ця тема привертає увагу до важливості водно-болотних угідь для багатьох аспектів діяльності та здоров’я людини, а також ролі цих екосистем для збереження біорізноманіття. Відновлюючи та зберігаючи водно-болотні угіддя, ми застосовуємо природоорієнтовані рішення для накопичення води, адаптації до зміни клімату та вирішення багатьох соціально-економічних питань, пов’язаних з використанням природних ресурсів.

В Україні 50 водно-болотних угідь міжнародного значення. Серед них 8 знаходяться в Одеській області: «Озеро Сасик», «Система озер Шагани – Алібей – Бурнас», «Межиріччя Дністра Турунчука», «Північна частина Дністрвського лиману», «Тилігульський лиман».

Звертаємо увагу, що для збереження цілісності цих природних комплексів та сприятливого екологічного стану водноболотних угідь необхідно суворо дотримуватись природоохоронного законодавства, врахувати межі цих угідь та зберігати екологічний стан при розгляді питань господарського використання та забудови суміжних територій. Реалізація цих завдань можлива лише за умови спільних зусиль усіх державних та недержавних підприємств і організацій. Інакше неможливо подолати нищівні для довкілля країни тенденції, що можуть вилитись у катастрофічні явища для всієї планети.