Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня

2021 року № 1298 «Про реалізацію експериментального проекту щодо утворення консультаційних центрів з питань забезпечення прав і свобод захисників України при місцевих державних адміністраціях» (далі – Постанова) з 1 березня до 31 серпня 2022 року буде запроваджено реалізацію експериментального проекту щодо утворення консультаційного центру з питань забезпечення прав і свобод захисників України при Миколаївській, Одеській та Херсонській обласних державних адміністраціях (далі - експериментальний проект).

Координатором експериментального проекту визначено Міністерство у справах ветеранів України.

Відповідно до Постанови Миколаївській, Одеській та Херсонській обласним державним адміністраціям рекомендовано вирішити до 1 березня 2022 року питання щодо запровадження реалізації експериментального проекту та до 1 жовтня 2022 року надати Міністерству у справах ветеранів України інформацію про результати реалізації експериментального проекту.

За результатами реалізації експериментального проекту Міністерством у справах ветеранів України будуть підготовлені пропозиції щодо утворення і порядку функціонування консультаційних центрів з питань забезпечення прав і свобод захисників України при місцевих державних адміністраціях та поданий Кабінету Міністрів України проект акта щодо затвердження Типового положення про Консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України при місцевій державній адміністрації.

З Тимчасовим типовим положенням про Консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України при місцевій державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року № 1298 «Про реалізацію експериментального проекту щодо утворення консультаційних центрів з питань забезпечення прав і свобод захисників України при місцевих державних адміністраціях» можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2021-%D0%BF#Text

Про реалізацію експериментального проекту щодо утворення консультаційних центрів з питань забезпечення прав і свобод захисників Укра