РОЗДІЛ   І.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Програма поводження з твердими побутовими відходами  по Маразліївській  сільській раді  на період до 2025 року (далі - Програма) розроблена з метою реалізації невідкладних та перспективних заходів щодо збору, видалення, знешкодження, утилізації твердих побутових відходів (далі - побутові відходи) на основі сучасного вітчизняного та світового досвіду, правової, нормативної, техніко-економічної системи поводження з відходами, економічних, інформаційно-освітніх заходів.

РОЗДІЛ II .    ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З   ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

У структурі населення сільської ради домінує сільське, яке становить 96,5 відсотків від загальної чисельності.

Результати вивчення процесу утворення відходів у населених пунктах сільської  ради  свідчать, що кожним мешканцем утворюється в середньому від 0,55 кг відходів.

Таким   чином,   щоденно   на   території   Маразліївської сільської ради   утворюється 2,2 т відходів мешканцями  сіл на 1 день . Відповідно річні об'єми утворюваних  відходів по сільській раді становлять 792,0 тони.

Як і в цілому по Україні, в  Маразліївській   сільській  раді існує низка проблем, пов'язаних з поводженням з побутовими відходами.

Серед усіх видів утворення відходів найбільший відсоток становлять тверді побутові відходи, від стану поводження з якими залежить екологічна безпека, благоустрій населених пунктів, здоров'я та благополуччя населення. Отже, ступінь надання населенню планово-регулярних послуг щодо збирання, транспортування та утилізації відходів є певним показником рівня життя громадян.

На  території Маразліївської сільської  ради послуги із санітарного очищення взагалі не надаються. Населення змушене позбавлятись побутових відходів, внаслідок чого у балках, ярах, долинах річок утворюються стихійні сміттєзвалища, що забруднюють ґрунти та водні об'єкти.

Основні причини розриву між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, які повинні спрямовуватись на забезпечення споживачів якісними послугами для зменшення негативного впливу на довкілля є:

1. Недосконалість місцевих нормативно-правових актів, які б зобов'язували  мешканців будинків приватного сектору, підприємств та установ різних форм власності укладати угоди з перевізниками на вивезення побутових відходів.

2. Невідповідність вимогам сьогодення фінансового стану галузі, який
 залежить від збалансованості таких основних складових:

 1. рівня відшкодування фактичних витрат на вивіз побутових відходів для груп споживачів;

 2. повноти бюджетної частки фінансування, яка повинна спрямовуватись на технічне переоснащення комунальних підприємств, будівництво нових полігонів та сміттєзвалищ, придбання нової техніки і обладнання, компенсацію різниці між діючими тарифами і фактичними витратами для підприємств, які працюють у сфері поводження з побутовими відходами, незалежно від форми власності, компенсацію у межах видатків на благоустрій населених пунктів, робіт з прибирання місць загального користування (вулиць, парків тощо).

3. Низький рівень матеріально-технічної бази комунальних підприємств.
 Для забезпечення вивезення побутових відходів необхідно як мінімум одна одиниця спеціалізованого транспорту. У сільській  раді такий транспорт взагалі відсутній.

4. Дефіцит контейнерного парку для якісного збирання побутових відходів, в тому числі роздільним способом та дотримання чистоти на ділянках їх розміщення.

Одним із першочергових завдань у сфері поводження з побутовими відходами є зменшення обсягів їх захоронення на полігонах та сміттєзвалищах за рахунок впровадження сучасних методів і технологій із сортування, переробки та утилізації побутових відходів.

Впровадження роздільного збирання побутових відходів повинно спрацьовувати на зменшення обсягів сміття до 30-40 відсотків, продовження терміну експлуатації існуючих полігонів, скорочення площ землевідводу під перспективне будівництво.

За морфологічним складом структура побутових відходів налічує:

 1. поліетилен - 24%

 2. деревина - 5%

 3. будівельні відходи-10%

 4. гума, текстиль - 10%

 5. папір, картон - 10%

 6. вуличний змет,

 7. листя - 34%

 8. харчові відходи - 3%

 9. інші відходи - 4%

Технічно роздільне збирання передбачає встановлення біля будинків замість одного контейнера, як мінімум двох: один — для ресурсоцінних відходів —  пляшок, пакетів, паперу тощо, інший - для органічних відходів.

На сьогодні на  території  сільської  ради тільки на сільському  сміттєзвалищі проводиться часткове сортування твердих побутових відходів.

5. Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів та небезпечний вплив на довкілля існуючих полігонів та сміттєзвалищ.

Внаслідок відсутності стовідсоткового охоплення потенційних джерел утворення побутових відходів спостерігається невідповідність між офіційними обсягами захоронення побутових відходів на сміттєзвалищах та розрахунковими показниками.

Тільки з розрахунку на середньорічну норму утворення побутових відходів на одного мешканця реальний обсяг утворення побутових відходів в 1,5 рази перевищує показники офіційної статистики з їх захоронення.

Внаслідок цього щорічно утворюється значна кількість стихійних сміттєзвалищ.

Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року № 7 затверджено Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України.

Нормативні показники утворення побутових відходів не приведені у відповідність з вищевказаним наказом у зв'язку з недостатнім рівнем охоплення споживачів договірними відносинами на вивіз побутових відходів, фрагментарністю схем санітарного очищення, відсутністю чітких взаємодій з органами охорони навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій.

Всього на території сільської  ради  налічується  3 сміттєзвалища.

Особливу небезпеку для сільської  ради становлять небезпечні відходи, гербіциди, пестициди, різноманітні отрутохімікати.

Суттєву долю на полігонах в усьому обсязі відходів займають будівельні відходи. Із розширенням ремонтних робіт різко посилиться проблема утилізації та захоронення будівельних відходів.

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з поводженням з побутовими відходами повинно базуватись на визначенні основних пріоритетів і напрямів з урахуванням специфічних особливостей кожного населеного пункту, поєднанні інтересів та зусиль органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, утворювачів відходів, перевізників і контролюючих органів.

Певні організаційні кроки у цьому напрямі вже зроблені.

 

Щороку сільська рада проводять роботи по підгортанню та обвалуванню сміттєзвалищ.

 

РОЗДІЛ   III. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є координація дій усіх гілок влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, знешкодження та захоронення побутових відходів, проведенню комплексної оцінки екологічного стану сміттєзвалищ із залученням фахівців відповідних галузей, впровадженню нових та розширенню і модернізації діючих потужностей, впорядкуванню, облаштуванню та узаконенню існуючих сміттєзвалищ, обмеженню їх шкідливого вплину на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, створення ефективної системи управління у сфері поводження з побутовими відходами.

Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі основні завдання:

 1. зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;

 2. реформувати систему санітарного очищення;

 3. здійснити облаштування контейнерних майданчиків, оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів;

 4. впровадити роздільне збирання побутових відходів;

 5. здійснити модернізацію діючих полігонів з метою захоронення підходів,

 6. створити умови для ефективного використання ресурсоцінних компонентів.

 

РОЗДІЛ   IV. ШЛЯХИ І СПОСОБИ   РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Визначені завдання Програми передбачається розв'язати шляхом вжиття організаційних заходів щодо:

 • розроблення схем санітарної очистки населених пунктів;

 • затвердження в усіх населених пунктах норм накопичення побутових
   відходів;

 • затвердження місцевих Правил благоустрою, санітарного утримання
   територій, забезпечення чистоти і порядку;

 • закріплення територій населених пунктів за суб'єктами господарювання і визначення відповідальних за належний санітарний стан підпорядкованих територій;

 • удосконалення тарифної політики в питаннях поводження з побутовими відходами;

 • вдосконалення статистичної звітності;

 • організації роздільного збирання відходів у місцях їх утворення та
   постачання на сортувальну лінію;

 • вилучення корисних компонентів побутових відходів як вторинної сировини;

 • застосування компостування органічної частини побутових відходів, піролізу та інших способів утилізації;

 • організації збирання, перероблення та утилізації великогабаритних і будівельних відходів тощо;

 • впровадження системи моніторингу за звалищами та навколишньою територією як у процесі експлуатації об'єктів, так і після їх закриття;

 • проведення освітньо-виховних заходів у сфері поводження з відходами для  населення.

 

РОЗДІЛ V.   ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Вирішення проблеми поводження з побутовими відходами передбачає розроблення та впровадження програмних заходів, які повинні забезпечити концентрацію фінансових ресурсів держави, області, району та суб'єктів господарювання, а також спонукати до збільшення інвестицій у цю сферу.

Необхідно створити сприятливі умови виробникам, споживачам та інвесторам для стимулювання їх ефективної участі у вирішенні поставленої проблеми, підготувати нормативно-правову та технологічну базу. Основою заходів мають стати аналітично-оціночні роботи, що визначають місцеві пріоритети, дослідження кон'юнктури ринку щодо сировини та потреб у продукції, яка може бути виготовлена з відходів.

Враховуючи еколого-економічну ефективність утилізації відходів, обмеженість фінансово-економічних можливостей місцевих бюджетів та суб'єктів господарювання, визначені у додатку до цієї Програми заходи передбачається здійснити у два етапи:

 

перший (2021-2022 роки):

 • впровадження нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами;

 • забезпечення проведення моніторингу збирання та розміщення побутових відходів;

 • оновлення (заміна та ремонт) сміттєзбиральних контейнерів та належне облаштування контейнерних майданчиків;

 • запровадження контейнерного збору відходів;

 • обстеження та впровадження заходів щодо модернізації діючих сміттєзвалищ побутових відходів;

 • ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та недопущення
   виникнення нових;

 • стовідсоткове охоплення послугами зі збору та вивезення відходів населення, установ, організацій, підприємств;

 • проведення рекламно-інформаційних та освітньо-виховних заходів у сфері поводження з побутовими відходами;

 • оновлення парків прибиральних та сміттєвивізних машин;

 • забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення населених пунктів;

 • експериментальне відпрацювання системи роздільного збирання складових побутових відходів в населених пунктах району;

 • розроблення інвестиційних проектів у поводженні з побутовими відходами;

 • другий (2023-2025 роки):

 1. розповсюдження найбільш ефективних проектів щодо роздільного збирання складових побутових відходів , перероблення побутових відходів,

 2. модернізація сміттєзвалищ із захоронення побутових відходів;

 3. налагодження системи сортування та збуту вторинної сировини;

 4. створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини;

 5. поступове запровадження роздільного збору відходів по населених пунктах;

 6. створення потужностей з утилізації складових побутових відходів;

 7. реконструкція (модернізація) існуючих перспективних сміттєзвалищ з дотри манням сучасних вимог щодо охорони довкілля;

 8. досягнення повсякденного санітарного очищення населених пунктів;

 9. забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну підгалузь комунального господарства.

 

РОЗДІЛ   VI.   ФІНАНСУВАННЯ   ПРОГРАМИ

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми становлять 24,0 тис. грн. Щорічно обсяги коштів, необхідних для виконання заходів Програми, підлягають уточненню.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, благодійних внесків, та коштів фізичних і юридичних осіб, які працюють у сфері поводження з побутовими відходами, та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Фото без опису