ІНФОРМАЦІЯ

про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості за період січень - липень 2020 року

 Впродовж січня - липня 2020 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 2670 безробітних, що на 1297 безробітних більше ніж у січні-липні 2019 року. Серед загальної чисельності безробітних – 64,1% складали жінки (1711),  29,6 % (789) - молодь до 35 років, 49,4% (1320) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 117 осіб з числа вивільнених громадян.

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з загальною середньою освітою– 41,5%, вищу освіту мали 38,4% безробітних, професійно-технічну освіту - 19,7 %.

Станом на 01.08.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 1632 безробітних, що на 1162 безробітних більше, ніж станом на 01.08.2019.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних  1041 особа - жінки, 477– молодь у віці до 35 років, 154 особи мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 783 особи проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець липня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 142 безробітних,

Професіонали – 125,

Фахівці – 172,

Технічні службовці – 77,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 290,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 46

Кваліфіковані робітники з інструментом – 233,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 273,

Найпростіші професії та особи без професії  - 274

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 1224 вакансії, які подали  230  роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 30,4% (372) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої у 67,0% (820), більше середньої заробітної плати – у 3% (32) вакансій; 32 вакансії подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.08.2020 становив 5862,0 грн., а середня тривалість укомплектування вакансій склала 8 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 742 вакансії, рівень укомплектування становить 60,6%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 12 осіб.

Станом на 01.08.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 131 актуальну вакансію.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець липня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 7 вакансій,

Професіонали –20,

Фахівці – 13,

Технічні службовці – 5,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 26,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 3

Кваліфіковані робітники з інструментом -17

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 22,

Найпростіші професії та особи без професії  - 18

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 869 незайнятих громадян, в тому числі 674 особи, що мали статус безробітного, з них:

4 особи працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (в т.ч. 2 мешканця сільської місцевості).

1 особа працевлаштована шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (сільське населення).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді  склала 149 календарних днів.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 150 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 306 безробітних  (294 осіб - мешканці району, 12 осіб – мешканці міста).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня-липня 2020 року статус безробітного мали 30 осіб з інвалідністю,  в т.ч. 13 осіб проживали у сільській місцевості, 5 осіб працевлаштовано, 1 особа прийняла участь у роботах тимчасового характеру, 1 особа проходила навчання. База даних налічувала 52 вакансії для працевлаштування осіб з інвалідністю.

 Станом на 01.08.2020 в центрі зайнятості перебуває 13 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 16.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 172 безробітних (23 особи - мешканці міста, 149 осіб – мешканці району).

1 особа старше 45 років отримала ваучер на перепідготовку за професією «тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

3 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду та «кухар» 4 розряду.

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 3954 особи, 2552 з яких безробітні, в т.ч. 1636 жінок, 738 осіб з числа молоді, 304 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 5982 профінформаційні послуги, 2702 профконсультаційні послуги (в т.ч. 194 послуги із застосуванням психодіагностики),  3 послуги з професійного відбору. 

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 17 осіб з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 9 осіб, працевлаштовано 7 осіб.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 41 демобілізований учасник  АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 23 особи, 7 безробітних працевлаштовано, 1 особа проходила профнавчання. Продовжують перебувати 23 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

Допомога по безробіттю

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 1305 безробітних, що на 926 осіб більше, ніж станом на 01.08.2019, середній розмір допомоги по безробіттю у липні становив 3457,0грн., що на 270,0 грн. більше, ніж у липні 2019 року. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. (на період карантину розмір цієї допомоги збільшено і встановлено у розмірі 1000,0грн.). Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складає 8788,00грн.

 Фото без опису