ІНФОРМАЦІЯ

про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості за період січень - березень 2020 року

 Впродовж січня - березня 2020 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 1347 безробітних, що на 224 безробітних більше ніж у січні-березні 2019 року. Серед загальної чисельності безробітних – 64,5% складали жінки (869),  27,8 % (374) - молодь до 35 років, 52,7% (710) – мешканці сільської місцевості. Мали статус безробітного 61 особа з числа вивільнених громадян.

Найбільша частка безробітних спостерігалася серед людей з загальною середньою освіту (39,9% ), вищу освіту мали 39,6% безробітних, професійно-технічну освіту - 20,5 %.

Станом на 01.04.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 1079 безробітних, що на 178 безробітних більше ніж станом на 01.04.2019.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних  736 осіб - жінки, 286– молодь у віці до 35 років, 212 осіб мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 540 осіб проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець березня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 114 безробітних,

Професіонали – 84,

Фахівці – 124,

Технічні службовці – 72,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 305,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 19

Кваліфіковані робітники з інструментом – 54,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 133,

Найпростіші професії та особи без професії  - 174

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 444 вакансії, які подали  139  роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 37,2 % (165) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої у 59,7% (265), більше середньої заробітної плати – у 3% (14) вакансій; 20 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5819,0 грн., а середня тривалість укомплектування склала 8 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 218 вакансій, рівень укомплектування становить 49,1%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 10 осіб.

Станом на 01.04.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 113 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець березня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 5 вакансій,

Професіонали –33,

Фахівці – 18,

Технічні службовці – 3,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 11,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 1

Кваліфіковані робітники з інструментом -10

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 22,

Найпростіші професії та особи без професії  - 10

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 249 незайнятих громадян, в тому числі 114 особи, що мали статус безробітного, з них:

4 особи працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (в т.ч. 2 мешканця сільської місцевості).

1 особа працевлаштована шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (сільське населення).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді  склала 145 календарних днів.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 118 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 294 безробітних  (283 осіб - мешканці району, 11 осіб – мешканці міста).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня-березня 2020 року статус безробітного мали 22 особи з інвалідністю,  в т.ч. 10 осіб проживали у сільській місцевості, 1 особа працевлаштована, 1 особа прийняла участь у роботах тимчасового характеру, 1 особа проходила навчання. База даних налічувала 27 вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю.

 Станом на 01.04.2020 в центрі зайнятості перебуває 16 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 16.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходили 162 безробітних (18 осіб - мешканці міста, 144 особи – мешканці району).

1 особа старше 45 років отримала ваучер на перепідготовку за професією «тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

1 особа підтвердила результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду.

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 2461 особа, 1242 з яких безробітні, в т.ч. 800 жінок, 327 осіб з числа молоді, 238 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 2515 профінформаційних послуг, 1750 профконсультаційних послуг (в т.ч. 192 послуги із застосуванням психодіагностики),  2 послуги з професійного відбору. 

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським, районним управліннями освіти та відділами освіти ОТГ. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 355 учнів.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 13 осіб з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 5 осіб.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 27 демобілізованих учасників  АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 9 осіб, 4 безробітних працевлаштовано, 1 особа проходила профнавчання. Продовжують перебувати 20 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 928 безробітних, що на 88 осіб більше ніж станом на 01.04.2019, середній розмір допомоги по безробіттю у березні становив 3280,0грн., що на 350,0 грн. більше ніж у березні 2019 року Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1800,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 650,00 грн. Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 8408грн.

 Фото без опису