Фото без описуІНФОРМАЦІЯ

про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості за період січень-грудень  2019 року

 Впродовж січня-грудня 2019 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 2227 безробітних, що на 262 безробітних більше ніж у 2018 році. Серед загальної чисельності безробітних – 68,2% складали жінки (1518),  28,0 % (623) - молодь до 35 років, 48,6% (1082) – мешканці сільської місцевості. Перебувало 121 безробітний з числа вивільнених громадян.

Найбільша частка безробітних спостерігається серед людей з вищою освітою - 42,0%, загальну середню освіту мають 38,7% безробітних, 19,4 % - професійно-технічну освіту.

Станом на 01.01.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 987 безробітних, що на 227 безробітних більше ніж станом на 01.01.2019.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних  666 осіб - жінки, 260– молодь у віці до 35 років, 184 особи мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 533 особи проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець грудня 2019 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 90 безробітних,

Професіонали – 74,

Фахівці – 112,

Технічні службовці – 70,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 285,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 12

Кваліфіковані робітники з інструментом – 56,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 134,

Найпростіші професії та особи без професії  - 154

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 1767 вакансію (що на 23 вакансії більше ніж у 2018 році), які подали  315  роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 26,4 % (468) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої у 71,6% (1265), більше середньої заробітної плати – у 2% (34) вакансій; 44 вакансії подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5578,0 грн. (що на 214,0 грн. більше ніж у грудні 2018р), а середня тривалість укомплектування склала 9 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 1093 вакансій (що на 31 вакансію більше ніж у 2018 році), рівень укомплектування становить 61,9%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 14 осіб, що на 4 особи більше ніж станом на 01.01.2019.

Станом на 01.01.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 72 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець грудня 2019 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 4 вакансії,

Професіонали –22,

Фахівці – 12,

Технічні службовці – 3,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 6,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 1

Кваліфіковані робітники з інструментом -5

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 12,

Найпростіші професії та особи без професії  - 7

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 1212 незайнятих громадян (що на 60 осіб більше ніж у 2018 році), в тому числі 728 осіб, що мали статус безробітного, з них:

13  осіб працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (8 мешканців сільської місцевості), що на 5 осіб більше ніж у 2018 році.

4 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, що на 3 особи більше ніж у 2018 році.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді  склала 147 календарних днів, що на 5 календарних днів менше ніж у 2018 році.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 136 календарних днів що на 3 календарних дні менше ніж у 2018 році.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця   направлено на роботи тимчасового характеру 340 безробітних  (296 осіб - мешканці району, 44 особи – мешканці міста).

На громадські роботи направлено 4 особи - мешканці сільської місцевості.

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня-грудня 2019 року статус безробітного мали 47 осіб з інвалідністю,  в т.ч. 16 осіб проживають у сільській місцевості, 16 проходило професійне навчання, підготовку, перепідготовку, 18 осіб працевлаштовано (в т.ч. 1 особа отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності), 5 осіб приймало участь у роботах тимчасового характеру. База даних налічувала 61 вакансію для працевлаштування осіб з інвалідністю.

 Станом на 01.01.2020 в центрі зайнятості перебуває 13 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 10.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходило 440 безробітних (229 осіб - мешканці міста, 211 осіб – мешканці району).

3 особи підтвердили результати неформального навчання за професією «Кухар» 3 розряду.

1 особа отримала ваучер на перепідготовку за професією «кондитер».

 

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 10486 осіб, 2172 з яких безробітні, в т.ч. 1480 жінки, 596 осіб з числа молоді, 609 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 11870 профінформаційних послуг, 6426 профконсультаційних послуг (в т.ч. 1115 послуг із застосуванням психодіагностики),  8 послуг з професійного відбору. 

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським, районним управліннями освіти та відділами освіти ОТГ. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 4550 учнів.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 23 особи з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 12 осіб, 6 осіб проходило навчання, 1 особа брала участь у роботах тимчасового характеру, 10 осіб працевлаштовано. Продовжують перебувати 8 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 44 демобілізованих учасників  АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 24 особи, 9 безробітних працевлаштовано, 4 особи проходило профнавчання. Продовжують перебувати 18 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 840 безробітних, що на 173 особи більше ніж станом на 01.01.2019, середній розмір допомоги по безробіттю у грудні становив 3139,0грн., що на 523 грн. більше ніж у грудні 2018 року Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1630,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 610,00 грн. Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 8408грн.