УКРАЇНА

                                                 Маразліївська сільська рада

                                Білгород-Дністровський район Одеська область

                                             Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЄКТ)

 

  Про надання дозволу на викуп земельної

 ділянки СФГ «МРІЯ» кад.№5120884200:01:001:0355

 у приватну власність площею 3.3379 га за межами

 села Маразліївка Білгород-Дністровського

 району Одеської області         

    Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України та розглянувши клопотання голови СФГ «Мрія» Скалозуба В.М. про надання дозволу на викуп  земельної ділянки СФГ «МРІЯ» кад.№5120884200:01:001:0355 у приватну власність площею 3.3379 га за межами села Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області, керуючись  висновками постійної комісії з  питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою Маразліївська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

       1.Надати дозвіл голові голови СФГ «Мрія» Скалозубу В.М. на викуп  земельної ділянки СФГ «МРІЯ» кад.№5120884200:01:001:0355 у приватну власність площею 3.3379 га за межами села Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області, для обслуговування господарських  будівель та споруд з цільовим прзначенням (01.13) Для іншого сільськогосподарського призначення із земель комунальної власності,  яка знаходиться в тимчасовому користуванні (на умовах оренди) у СФГ «Мрія», де розташовані будівлі приватної власності.

        2. Голові СФГ «Мрія» Скалозубу В.М.   протягом 1 (одного) місяця з дня прийняття цього рішення укласти договір з Маразліївською сільською радою про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, який становить 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

      3.У разі не укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в зазначений термін, рішення в частині надання дозволу заявнику втрачає чинність.

    4. Голові СФГ «Мрія» Скалозубу В.М.   сплатити авансовий внесок в рахунок оплати вартості земельної ділянки в розмірі 20% (двадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин , природокористування , планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  ПИСАРОГЛО І.В.)

                         

 

                        Сільський  голова                                           Віктор ТОПОР

 

 

 с.  Маразліївка

 «____» __________  2023  року   

                                                                           

№________  -VIII