Возможно, это изображение текст

Кабмін вніс зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Відповідна постанова від 1 лютого 2023 р. N 92 набула чинності 2 лютого.

Положення доповнено новим розділом “XI. Особливості призову на строкову військову службу під час дії воєнного стану”.

Під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

З моменту введення воєнного стану в районах (містах) утворюються призовні комісії у складі осіб, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Персональний склад районної (міської) призовної комісії, графік її засідань, порядок її проведення та забезпечення її роботи затверджується головою райдержадміністрації (начальником військової адміністрації – у разі її утворення) або міським головою (начальником військової адміністрації населеного пункту у разі її утворення).

Уразі хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів призовної комісії також визначається та затверджується резервний склад призовної комісії.

На районні (міські) призовні комісії покладається організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку; направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складення вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Для управління і контролю за діяльністю районних (міських) призовних комісій під час дії воєнного стану в Автономній Республіці Крим, областях та м. Києві утворюються відповідно призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні та Київська міська призовні комісії.

Персональний склад призовної комісії, зокрема резервний, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської міської призовних комісй у складі, визначеному у пункті 65 Положення, графік їх засідань, порядок проведення та забезпечення їх роботи затверджуються відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головами обласних, Київської міської держадміністрацій або начальниками військових адміністрацій у разі їх утворення.

Оповіщення призовників, які досягли 27 років, їх прибуття на призовні дільниці, проведення їх медичного огляду, організація роботи призовних комісій, оформлення їх рішень та ведення обліково-призовної документації на призовників здійснюється відповідно до вимог цього Положення.

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp020352?an=845314