УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою Тімошенко Олександру Сергійовичу щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  ведення    фермерського господарства, яка знаходиться на території    Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області

      Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 31,32, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, , Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня  2018 року№60-р « Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад »,  , беручи до уваги зміни до Земельного законодавства України щодо документації із землеустрою, розглянувши заяву гр. Тімошенко О. С. про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність   на території  Маразліївської сільської ради,  Білгород-Дністровського району,  Одеської області,  Маразліївська сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення  проекту землеустрою Тімошенко Олександру Сергійовичу щодо  відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення фермерського господарства,  площею 6,500 га, кад. № 5120888200:01:002:0983, яка розташована на території Маразліївської сільської  ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

2. Рекомендувати Тімошенко Олександру Сергійовичу звернутись в землевпорядну організацію, яка має право на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення технічної документації із землеустрою  на вищевказану земельну ділянку.

3. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку проект землеустрою подати на затвердження чергової сесії  Маразліївської сільської  ради. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою (голова комісії Писарогло І.В.).

 

Маразліївський сільський  голова                                                                                        В.О.Топор

с.  Маразліївка

«___» ___________ 2021  року

№ ­­­­____ -VIII